Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Voor de kiezer

Stemrecht

 1. Hebben Belgen die definitief gevestigd zijn in het buitenland stemrecht Hebben Belgen die definitief gevestigd zijn in het buitenland stemrecht voor het Europees Parlement ?
 2. Mogen de buitenlanders stemmen in België?
 3. Mijn zoon is precies op de dag van de verkiezingen jarig, hij wordt die dag 18. Mag hij al gaan stemmen? Wanneer weet je of je moet gaan stemmen als je rond de verkiezingen jarig bent?
 4. Heeft een gevangene, iemand in voorhechtenis stemrecht?

Stemplicht

 1. Dient de Koning te stemmen ?
 2. Ik ben naar een andere gemeente verhuisd na de vaststelling van de kiezerslijst. Waar moet ik stemmen en heb ik recht op een interventie in de vervoerkosten als ik naar mijn vroegere gemeente moet gaan?
 3. Door onvoorziene omstandigheden kon ik niet stemmen en ik beschikte niet over een volmacht. Wat moet ik dan doen?
 4. Wat moeten de kiezers doen die de dag van de stemming op reis zijn?
 5. Ik had graag informatie omtrent de regeling van de verkiezingen voor Belgen die in het buitenland verblijven? Moeten zij volmacht geven? Op welke wijze moeten zij dat doen?
 6. Hoeveel keer na mekaar mag je je stemplicht negeren vooraleer je je burgerrechten verliest? Of bestaat die sanctie voor een kiesweigeraar niet?

Volmacht

 1. Kan mijn vader me volmacht geven voor de aanstaande verkiezingen, daar hij in het buitenland verblijft op het ogenblik van de stemming?
 2. De kiezers die wegens tijdelijk verblijf in het buitenland op de dag van de verkiezingen wensen bij volmacht te stemmen, moeten tijdig een attest bij het gemeentebestuur binnenbrengen. ...
 3. Tijdens de volgende verkiezingen ben ik met een vriend op reis in het buitenland (zelf georganiseerde vliegtuigreis, niet met een reisbureau). Kunt U mij mededelen welke formaliteiten ik moet vervullen om in regel te zijn met de kieswetgeving?
 4. Als student bevind ik mij in het buitenland in het kader van een Socrates-Erasmus uitwisseling. Moet de hogeschool (of universiteit) waar ik lessen volg een attest afleveren? ...
 5. Op de dag van de verkiezingen hebben we een weekend Ardennen gepland. Is het mogelijk in deze agglomeratie of kieskring te gaan stemmen of moeten we vroegtijdig naar huis komen? Kunnen we een volmacht geven aan verwanten?
 6. Wie kan een attest geven aan een zelfstandige die om beroepsredenen niet kan gaan stemmen?
 7. Wij moeten werken tijdens de komende verkiezingen - wat moeten we doen?
 8. In de sector van de ouderenvoorzieningen, specifiek in de rusthuizen, is een 24 uurdienstwaarneming noodzakelijk. Ook op de dag van de stemming wordt die permanentie waargemaakt. Sommige van onze instellingen houden zich aan strakke uurregelingen [...]
 9. Mag men meer dan één volmacht hebben?
 10. Ik had een vraag in verband met punt 5 van art. 147bis (stemming bij volmacht). Wat is de religieuze overheid? Mag het een attest zijn van een godsdienstige vereniging of moet het van één bepaalde plaats?
 11. Mag de vader de volmacht ondertekenen van de zoon die op zee is ?
 12. Een verklaring op erewoord. Wanneer ? Hoe ?

Kiesverrichtingen

 1. Hoe kan ik geldig stemmen?
 2. Hoelang zijn de stembureaus open?
 3. Ik meen mij te herinneren dat ik de vorige keer opgeroepen werd om te gaan stemmen van 10 tot 11 uur. Kan dat?
 4. Is er een tijdslimiet op de duur van het verblijf in het stemhokje?
 5. Mag een 18-jarige die voor het eerst gaat stemmen zijn nieuwsgierige 17-jarige vriendin mee in het stemhokje nemen, omdat zij per se wil zien hoe de echte stemprocedure werkt?
 6. De ochtend van de verkiezingen stel je vast dat je zowel je oproepingsbrief als je identiteitskaart verloren bent. Mag/kan je zonder die documenten een geldige stem uitbrengen?
 7. Kunt U mij inlichten over het gebruik van ongeldige of blanco-stemmen. Worden ze genegeerd of gaan ze naar de meerderheid?

Kiezerslijsten

 1. Kan iedereen de kiezerslijsten verkrijgen bij het departement van Binnenlandse Zaken?
 2. Mag de kiezerslijst afgegeven worden in de vorm van een diskette?
 3. Is het mogelijk een bezwaar in te dienen tegen de inschrijving van personen op de kiezerslijsten die verkeerdelijk werden ingeschreven op een bepaalde kiezerslijst?

Nouveautés