Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Wetten en Reglementering

Op 15 april 2009 werden in de 3e editie van het Belgisch Staatsblad twee wetten gepubliceerd, die wijzigingen aanbrengen aan de kieswetgevingen die van toepassing zullen zijn op de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009.

Wetten

Reglementering

Nouveautés