Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Voorstelling
 1. Democratische bestuursopbouw in België
 2. Hoe wordt het Europees Parlement samengesteld?
 3. Hoe worden de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten samengesteld ?
 4. Elektronisch stemmen
 5. De toekomst van het geautomatiseerd stemmen in België
 6. Stemplicht
 7. Hoe kan men geldig stemmen?
 8. Stemming bij volmacht
 9. Stemrecht voor Belgen die verblijven in de Europese Unie en voor de Europese burgers die verblijven in België bij de verkiezing van het Europees Parlement
 10. Kiesvoorwaarden bij de diverse verkiezingen
 11. Kandidaatstelling bij de diverse verkiezingen
 12. Verkiesbaarheidsvoorwaarden bij de diverse verkiezingen
 13. Stemopneming, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen
 14. Algemene verkiezingsuitslagen (totalen op niveau van het Rijk of van de Regio) voor de diverse verkiezingen in 2004
 15. Schets evolutie van de Belgische kieswetgeving
 16. Loting van de nationale nummers
 17. Organisatie en operationaliseren van het geautomatiseerd stemmen (pdf)
 18. Simulatie voor de kiezer van het geautomatiseerd stemmen in 2009
 19. Enkele toelichtingen aan de kiesbureaus bij het geautomatiseerd stemmen (pdf)
 20. Peeters en Pichal van 10 februari 2009. Beluister hier E. Van Verdegem betreffende de vrijwilligers voor de stembureaus (mp3)
 21. Ambtenaren van het Vlaams Parlement volgen stage bij IBZ (Uit de brochure « Zuurstof voor jou en voor het parlement » van het Vlaams Parlement)
 22. Digitale inzameling van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 7 juni 2009
 23. College van Deskundigen: samenstelling (+ foto’s) (pdf)
 24. Uitnodiging vrijwilligers en secretarissen Verkiezingen - 21 juli

Nouveautés