Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
De toekomst van het geautomatiseerd stemmen in België

De toekomst van het geautomatiseerd stemmen in België

België was één van de eerste landen ter wereld dat gebruik maakte van informaticatechnologieën in het verkiezingsproces.

Sinds 1991 is ervaring opgedaan met stemmachines, gekoppeld aan elektronische urnen die in staat waren de magneetkaarten te lezen waarop de stem van de kiezer opgenomen werd. Vandaag stemt 44% van het kiezerskorps, of meer dan 3,3 miljoen kiezers verspreid over het hele Koninkrijk, met deze geautomatiseerde stemsystemen.

Voor deze systemen is de beëindiging van het contract in zicht (eind 2008). De verschillende overheden – de federale Staat voor de Europese verkiezingen, de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en de Gewesten voor de verkiezingen van de provincie- gemeente- en districtsraden – hebben besloten de toekomst van het geautomatiseerd stemmen voor te bereiden.

Daartoe hebben ze aan een consortium van Belgische universiteiten (ULB, VUB, UCL, KUL, ULg, UA en UG) een algemene studie toevertrouwd van de geautomatiseerde stemsystemen die vandaag overal ter wereld bestaan, met als doel de voor- en nadelen ervan te analyseren en een systeem voor te stellen dat het best beantwoordt aan de internationale regels inzake verkiezingen en de wettelijke principes die de Belgische verkiezingen regelen.

Het rapport, dat initieel verwacht werd tegen 1 september 2007, is op 9 januari 2008 in ontvangst genomen door de "Stuurgroep Federale Staat-Gewesten".

Deze studie is hieronder beschikbaar.

In Engels

Het is nu aan de verschillende overheden een analyse te maken van het door de universiteiten voorgestelde nieuw systeem voor het geautomatiseerd stemmen en te beslissen over de toepassing ervan ter gelegenheid van de volgende Europese verkiezingen en de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die voorzien zijn in juni 2009.

stripverhaal: hoe elektronisch stemmen? stripverhaal: hoe elektronisch stemmen? stripverhaal: hoe elektronisch stemmen?
stripverhaal: hoe elektronisch stemmen? stripverhaal: hoe elektronisch stemmen? stripverhaal: hoe elektronisch stemmen?
  stripverhaal: hoe elektronisch stemmen?  

Nouveautés