Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules CFbis

Formulieren CFbis

Gezippeerde Pdf bestanden (497Ko)

Gezippeerde Word bestanden (285Ko)


GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULES VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT,
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT.

ELEKTRONISCHE STEMMING (1)
_____________________________________

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

CF/1bis  : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een kieskanton met geautomatiseerde stemming.

CF/2bis  : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/3bis  : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

CF/4bis  : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau met elektronische stemming aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun aan¬wijzing.

CF/5bis  : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau met elektronische stemming aan de voorzitter van een stembureau betref¬fende de samenstelling van het stembureau.

CF/6bis  : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de gouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming in het kieskanton (met bijlage).

CF/7bis  : Aanwijzing van de getuigen in de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/8bis  : Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/9bis  : Volmacht om te stemmen (met bijlage).

CF/10bis  : Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documen¬ten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

CF/11bis  : Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

CF/12bis  : Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

CF/13bis  : Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

CF/14bis  : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde stemdiskette en andere documenten.

CF/15bis  : Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

CF/16bis  : Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

CF/17bis  : Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

__________________________

(1)  De acht verkiezingskantons van de Regio van Brussel-Hoofdstad stemmen door middel van geautomatiseerde systemen. Alle formules bis werden derhalve aan deze stemmingsmanier aangepast.

Nouveautés