Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules D

Formulieren D

Gezippeerde Pdf bestanden (592Ko)

Gezippeerde Word bestanden (254Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT.
--------------

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

D/1  : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

D/2  : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/3  : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/4  : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B betreffende zijn aanwijzing.

D/5  : Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/6  : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/7  : Kennisgeving aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B van de toewijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten moeten worden onderzocht door hun respectieve bureaus (met bijlage).

D/8  : Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus naar welk stemopnemingsbureau B de beige stembiljetten moeten gebracht worden.

D/9  : Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/10  : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten aan de voorzitter van een stembureau.

D/11  : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

D/12  : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Parlementsleden.

D/13  : Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten voor het Vlaams Parlement.

D/14  : Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

D/15  : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

D/16  : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

D/17  : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per aangetekende brief).

D/18  : Ontvangstbewijs van een bezwaar.

D/19  : Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief).

D/20  : Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

D/21  : Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

D/22  : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

(D/23  : Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.) (1)

(D/24  : Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(1)

(D/25  : Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau.)(1)

D/26  : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.

D/27  : Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

D/28  : Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton door het kantonhoofdbureau B (met bijlage).

D/29  : Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau (met bijlage).

(D/30  : Proces-verbaal van de verdeling van de zetels voor de gehele provincie door het provinciaal centraal bureau (met bijlage))(1).

D/31  : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.

(D/32  : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau.)(1)

________________

1)  Ingevolge de provincialisering van de kieskringen in Vlaanderen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, zijn de formulieren betreffende de lijstenverbinding ("apparentering") tussen haakjes – ( ) – enkel nog van toepassing voor de verkiezing van het Waals Parlement.

Nouveautés