Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules Dbis

Formulieren Dbis

Gezippeerde bestanden (.zip de    Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de    Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT.
ELEKTRONISCH STEMMEN (1)
__________________________________________________

     D/1              : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

*   D/2              : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

     D/3              : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

*   D/4              : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B betreffende zijn aanwijzing.

*   D/5              : Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

*   D/6              : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

*   D/7              : Kennisgeving aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B van de toewijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten moeten worden onderzocht door hun respectieve bureaus (met bijlage).

*   D/8              : Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus naar welk stemopnemingsbureau B de beige stembiljetten moeten gebracht worden.

*   D/9              : Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

*   D/10            : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten aan de voorzitter van een stembureau.

     D/11            : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

     D/12            : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Parlementsleden.

     D/13            : Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten voor het Vlaams Parlement.

     D/14            : Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

     D/15            : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

     D/16            : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

     D/17            : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per aangetekende brief).

     D/18            : Ontvangstbewijs van een bezwaar.

     D/19            : Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief).

     D/20            : Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

     D/21            : Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

     D/22            : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

  (D/23              : Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(2)

  (D/24              : Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(2)

  (D/25              : Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau.)(2)

*   D/26            : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau

*   D/27            : Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

*   D/28            : Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton door het kantonhoofdbureau B (met bijlage).

     D/29            : Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau (met bijlage).

  (D/30              : Proces-verbaal van de verdeling van de zetels voor de gehele provincie door het provinciaal centraal
                        bureau (met bijlage))(2).

     D/31            : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.

  (D/32              : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het provinciaal
                         centraal bureau.)(2)

__________________________

De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische of geautomatiseerde stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Nouveautés