Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules Fbis

Formulieren Fbis

Gezippeerde Pdf bestanden (581Ko)

Gezippeerde Word bestanden (205Ko)


FORMULES VOOR DE VERKIEZING VAN
HET  BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT
EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT.
ELEKTRONISCHE STEMMING (1)
____________________________________________________________________

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

F/1bis  : Bericht van de voorzitter van het gewestbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

F/2bis  : Brief van de voorzitter van het gewestbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

F/3bis  : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest –Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Nederlandse taalgroep (met bijlage).

F/4bis  : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van de Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Nederlandse taalgroep.

F/5bis  : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

F/6bis  : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brusselse leden van het Vlaams Parlement – Nederlandse taalgroep (met bijlage).(2)

F/7bis  : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorende tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brusselse leden van het Vlaams Parlement – Nederlandse taalgroep. (2)

F/8bis  : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement. (2)

F/9bis  : Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

F/10bis  : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

F/11bis  : Wederkerige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.

F/12bis  : Tabel van de groepen met verbonden lijsten, opgemaakt door het gewestbureau.

F/13bis  : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

F/14bis  : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het gewestbureau.

F/15bis  : Ontvangstbewijs van het gewestbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

F/16bis  : Kennisgeving van een bezwaar per aangetekende brief aan een kandidaat door het gewestbureau.

F/17bis  : Proces-verbaal van het gewestbureau inzake de algemene optelling van de stemmen (met bijlage).

F/18bis  : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

F/19bis  : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brusselse leden van het Vlaams Parlement. (2)

________________________

(1) In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd. Alle formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

(2)          Deze formules die tussen haken worden geplaatst, bestaan slechts in het Nederlands, want zij hebben uitsluitend aan de rechtstreekse verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement gemolken (nederlandse taalgroep).

Nouveautés