Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formules Gbis

Formulieren Gbis

Gezippeerde Pdf bestanden (373Ko)

Gezippeerde Word bestanden (156Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN

DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP.
ELEKTRONISCH STEMMEN (1)

______________________________________________________________

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

G/1bis  : Bericht van de voorzitter van het hoofdbureau van het kiesgebied aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voor­dracht van kandidaten en bewilliging.

G/2bis  : Brief van de voorzitter van het hoofdbureau van het kiesgebied aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

G/3bis  : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het kiesgebied voor het Parlement van de Duitstalige Gemeen­schap (met bijlage).

G/4bis  : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste drie aftredende leden van het Parlement van de Duits­talige Gemeen­schap.

G/5bis  : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor het Parlement van de Duitstalige gemeenschap.

G/6bis  : Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

G/7bis  : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement of de Senaat.

G/8bis  : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

G/9bis  : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het hoofdbureau van het kiesgebied.

G/10bis  : Ontvangstbewijs van het hoofdbureau het hoofdbureau van het kiesgebied voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

G/11bis  : Kennisgeving van een bezwaar per aangetekende brief aan een kandidaat door het hoofdbureau van het kiesgebied.

G/12bis  : Proces-verbaal van het hoofdbureau van het kiesgebied inzake de algemene optelling van de stemmen (met bijlage).

G/13bis  : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het hoofdbureau van het kiesgebied.

___________________

(1)  In de twee kieskantons (Eupen en Sankt-Vith) van het Duitstalig gebied wordt er elektronisch gestemd.  Alle formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Nouveautés