Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 11 maart 2009

Aanpassingen kieswet goedgekeurd door Kamercommissie Binnenlandse Zaken

Stemmen bij volmacht wordt versoepeld, inzet vrijwilligers in kiesbureaus geregeld

BRUSSEL, 11/03/09.-  Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt meldt dat vandaag woensdag 11 maart, de Kamercommissie Binnenlandse Zaken twee wetsontwerpen heeft goedgekeurd die de kieswetgeving aanpassen.
Een aantal zaken worden versoepeld waaronder de volgende:

 • kiezers die naar het buitenland reizen maar geen bewijs hebben van een boeking, zullen met “een verklaring op eer” ook voldoende hebben om iemand een volmacht te mogen geven.
 • de magistraat die het kantonbureau voorzit, zal een beroep mogen doen op vrijwilligers voor de stembureaus en voor het tellen van de stemmen.

Minister De Padt: “Als minister van Binnenlandse Zaken is één van mijn prioriteiten de komende maanden ervoor te zorgen dat de Europese en regionale verkiezingen op 7 juni 2009 vlot verlopen. Voor iedereen.”

“Elke burger die mag stemmen, moeten maximaal de gelegenheid krijgen dit op een eenvoudige manier te doen. Maar ook de organisatie in de kiesbureaus zelf, van het aanstellen van bijzitters tot het verloop in de kieshoekjes, moet goed verlopen. En om dat te realiseren, waren een aantal aanpassingen van de kieswet nodig.”

“Het betreft vooral aanpassingen die rekening houden met de huidige manier van leven van de meeste mensen in onze maatschappij.”

Drie aanpassingen vallen op:

 • De modaliteiten waaraan een kiezer moet voldoen die bij volmacht wil stemmen omdat zij of hij in het buitenland met vakantie is op het ogenblik van de verkiezingen, zijn versoepeld.
 • Kiezers die naar het buitenland reizen en geen hotel geboekt of een andere verblijfplaats gehuurd hebben, kunnen op voorhand meestal geen schriftelijk bewijs voorleggen van die vakantie.

  Deze mensen zullen bij de burgemeester van hun gemeente of bij zijn vertegenwoordiger een “verklaring op eer” kunnen afleggen en deze verklaring volstaat om een certificaat te krijgen waarmee de vakantiegangers aan een andere persoon volmacht kunnen geven om hun stem uit te brengen.

 • Een tweede vernieuwing: de magistraat-voorzitter van een kantonbureau krijgt de mogelijkheid een beroep te doen op vrijwilligers om de stembureaus samen te stellen en om de telbureaus te bevolken.
   
 • Derde opvallende aanpassing: op de kiesbulletins zal naast de naam van elke kandidaat het nummer staan waarmee de kandidaat op de kieslijst van haar of zijn partij staat.
 • Hierdoor kunnen de kandidaten op voorhand hun mogelijke kiezers beter inlichten over hun plaats op de lijst en zou het uitbrengen van de stem in het kieshokje nog gemakkelijker en vlotter moeten verlopen.

Nouveautés