Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Ambtenaren van het Vlaams Parlement volgen stage bij IBZ

(Uit de brochure « Zuurstof voor jou en voor het parlement » van het Vlaams Parlement)

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Haar hoofdopdrachten bevinden zich op het vlak van het beheer van de identificatie en de registratie van natuurlijke personen en van het verzekeren van de mogelijkheid tot uitoefening van een aantal democratische rechten, waaronder het recht om deel te nemen aan de verkiezingen. Om haar opdrachten te kunnen, vervullen is de algemene directie ingedeeld in de Directie van het Rijksregister, de Directie Externe Relaties (staat o.a. in voor de organisatie van de verkiezingen) en de Directie Wetgeving (o.a. studie verkiezingswetgeving en het beantwoorden van parlementaire vragen).

Daarnaast zijn er nog een aantal stafdiensten, die er samen met deze directies moeten voor zorgen dat de algemene directie haar opdrachten en bevoegdheden optimaal kan uitvoeren. De Algemene Directie Instellingen en Bevolking huisvest ook de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht.

Stagevoorstellen

De stages vinden telkens plaats rond een belangrijke datum in het voorbereidingsproces voor de verkiezingen van 7 juni 2009 voor het Europees parlement en de regionale parlementen. Op 3 april 2009 worden de beschermde letterwoorden door de politieke partijen neergelegd in handen van de minister en vindt de lottrekking plaats van de nationale nummers die aan de partijen, die voldoen aan de voorwaarden, worden toegewezen. Op 10 en 11 april 2009 dienen de verschillende politieke partijen bij de collegehoofdbureaus hun kandidatenlijsten in voor de verkiezing van het Europees Parlement. Op 9 en 10 mei 2009 dienen de verschillende politieke partijen bij de kieskringhoofdbureaus hun kandidatenlijsten in voor de verkiezing van de regionale parlementen.

Het doel van de stage is dat de stagiairs niet alleen het verloop van het hierbovengenoemde "evenement" volgen op de dag zelf, maar ook de voorbereiding ervan. Dat houdt in dat de stagiairs de mogelijkheid zullen krijgen om deel te nemen aan opvolgingsvergaderingen en briefings. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de meer praktische regelingen die bij de organisatie van verkiezingen aan bod komen en zullen de stagiairs een uiteenzetting krijgen over de werkwijze die de Algemene Directie Instellingen en Bevolking hanteert om het verkiezingsproces optimaal te kunnen voorbereiden en op te volgen.

Data: 1, 2 en 3 april 2009 (max. 3 personen), 8, 9 en 10 april 2009 (max. 3 personen) en 7, 8 en 9 mei 2009 (max. 3 personen).

Nouveautés