Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 8 april 2009

Minister van Binnenlandse Zaken vraagt begrip voor jonge ouders en studenten bij samenstellen kiesbureaus

BRUSSEL, 08/04/09.- Minister van Binnenlandse Zaken De Padt beveelt de gemeenten warm aan van maar één persoon van een koppel en geen alleenstaande ouders op te roepen om een functie uit te oefenen in een kiesbureau.
Guido De Padt: "Zeker als het om een gezin met kleine kinderen gaat, is het voor de ouders niet gemakkelijk als zij beiden opgeroepen worden. Voor een alleenstaande ouder geldt uiteraard hetzelfde."
Binnenlandse Zaken vraagt ook dat gemeenten eenzelfde persoon niet meer dan twee keer in haar of zijn leven zouden aanwijzen voor een functie in een kiesbureau. De aanwijzingsbrieven voor een functie in een kiesbureau worden door de voorzitters van het kantonhoofdbureau in de tweede helft van april verzonden.

Uit het verslag van de federale verkiezingen van 10 juni 2007 bleek dat enkele moeilijkheden gerezen waren met de aanwijzing van leden van de kiesbureaus. Binnenlandse Zaken heeft daarom enkele maatregelen uitgewerkt waardoor meer rekening wordt gehouden met onder andere studenten, ouders van kleine kinderen en met mensen die al meerdere keren zijn opgeroepen om te zetelen als voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau.
De minister van Binnenlandse Zaken stuurt eerstdaags een rondzendbrief naar de voorzitters van de kantonhoofdbureaus en naar de burgemeesters.
De rondzendbrief bevat informatie over een paar wijzigingen van de kieswet en geeft enkele aanbevelingen van "goede praktijken".

Wijzigingen van de kieswet

 1. Vrijwilligers. Een recent wetsontwerp, goedgekeurd op 2 april 2009 door de Senaat, voorziet dat vrijwilligers zich bij de bevolkingsdienst van hun gemeente kunnen melden als vrijwilliger om de taak van voorzitter of bijzitter van een stem- of telbureau uit te voeren.

  De gemeente zal dan in het dossier van de betrokken persoon in het Rijksregister noteren dat zij of hij vrijwilliger is. Wie maar één keer vrijwilliger wil zijn, moet dit wel laten weten.

 2. Meer kandidaten. Hetzelfde wetsontwerp voorziet dat de overheden zo correct en zo veel mogelijk de contactgegevens meedelen van ambtenaren van niveau A of B die werken voor de Staat, Gemeenschappen, Gewesten, OCMW enz. zodat er meer kandidaten zijn die kunnen worden aangewezen voor een functie in een kiesbureau.
   
 3. Verklaring op eer van vakantiegangers. Op 2 april 2009 is nog een wetsontwerp goedgekeurd dat bepaalt dat kiezers die naar het buitenland reizen maar geen bewijs hebben van een reservatie, voldoende hebben aan "een verklaring op eer" om iemand een volmacht te kunnen geven.

Aanbevelingen

 1. Liefst niet meer dan twee keer voorzitter of bijzitter. Een aantal mensen wordt voor bij bijna elke verkiezing aangewezen als voorzitter of bijzitter en vraagt zich af "waarom ik telkens weer?".

  Een studie uitgevoerd door de Algemene Directie Instellingen en Bevolking wijst nochtans uit dat er in België voldoende kiezers zijn die ingezet kunnen worden als voorzitter of bijzitter van een kiesbureau zonder dan mensen meer dan twee keer in hun leven moeten opgeroepen.

  De minister van Binnenlandse Zaken raadt de gemeenten dan ook aan er voor te zorgen dat kiezers niet meer dan twee keer aangewezen worden voor dergelijke functies tijdens verschillende verkiezingen.

  Minister Guido De Padt: "Ik besef dat dit extra inspanningen vraagt van de gemeenten die de kieslijsten nu nauwgezet moeten bijhouden. Om de gemeenten hierbij te ondersteunen zullen zij vanaf mei 2009 in het Rijksregister kunnen vermelden hoeveel keer een persoon al gezeteld heeft als lid van een kiesbureau. En zo wordt het in de toekomst gemakkelijker om na te gaan of iemand al meerdere keren is opgeroepen of niet."
  "Ik ben ervan overtuigd dat de mensen dit gebaar zullen appreciëren. ".

 2. Liefst maar één persoon van een koppel en geen alleenstaande ouders.

  De Padt raadt de gemeenten ook aan, voor zover mogelijk, te vermijden om twee personen van een koppel aan te wijzen voor een functie in een kiesbureau en zeker als het om een gezin met kleine kinderen gaat. De minister vraagt hetzelfde voor alleenstaande ouders met kleine kinderen.

 3. Vrijstelling en mogelijkheid tot volmacht voor studenten met examens mogelijk.

  In 2007 is de leeftijd waarop je bijzitter kan worden in een kiesbureau verlaagd van 21 naar 18 jaar oud. Het gevolg was dat een aantal studenten met examens zijn opgeroepen als bijzitter terwijl ze daar midden de examenperiode eigenlijk niet de tijd voor hebben.
  Daarnaast hebben veel studenten begin juni al examens waardoor ze soms geen tijd hebben om te gaan stemmen.

  1. Opgeroepen als bijzitter : de minister van Binnenlandse Zaken vraagt aan de voorzitter van de kantonhoofdbureaus begrip voor examenstudenten die opgeroepen zijn als bijzitter en een vrijstelling vragen.

   Praktische info voor de student die een vrijstelling van de functie bijzitter wil bekomen:

   1. Vraag aan de directie van je onderwijsinstelling om een certificaat
   2. Vul een formulier in gericht aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau
   3. Stuur beide documenten naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau
   4. Certificaat en formulier kan je downloaden op de website www.verkiezingen.fgov.be
     
  2. Kan niet stemmen om studieredenen. Studenten die niet kunnen gaan stemmen omdat zij in volle examenperiode zitten, kunnen iemand anders in hun plaats laten stemmen. Daarvoor moeten ze aan hun onderwijsinstelling een certificaat vragen en waarmee ze een volmacht-formulier op de gemeente bekomen. Een certificaat alleen is onvoldoende; stemmen is verplicht.

   Minister De Padt: "Zo kunnen jonge kiezers deelnemen aan het democratische proces van de verkiezingen maar tegelijkertijd maken we hen het leven tijdens de examens niet moeilijker dan het al is.".

Nouveautés