Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
digitale inzameling van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 7 juni 2009

Vlotte digitale inzameling van de lijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 7 juni 2009

De politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 op vrijdag 10 april en zaterdag 11 april ingediend bij de voorzitters van de collegehoofdbureaus te Mechelen, Namen en Eupen.

Er werden 11 lijsten ingediend bij het Nederlandstalige college, 14 bij het Franstalige college en 7 bij het Duitstalige college. Bij de voorlopige afsluiting door de collegehoofdbureaus op maandag 13 april, te 16 uur, werden 11 lijsten aanvaard door het collegehoofdbureau te Mechelen, 11 door het collegehoofdbureau te Namen en 7 door het collegehoofdbureau te Eupen.

Op donderdag 16 april, te16 uur, gaan de collegehoofdbureaus over tot de definitieve afsluiting van de lijsten. Tot dan hebben de politiek partijen de mogelijkheid om de onregelmatigheden betreffende de lijsten en de kandidaten, die vastgesteld werden bij de voorlopige afsluiting, recht te zetten.

Niet minder dan 28 politieke partijen maakten volop gebruik van de mogelijkheid om hun kandidatenlijsten digitaal in te dienen via het internet, met een aanzienlijke vermindering van de werklast voor de collegehoofdbureaus als gevolg.

Nog meer dan in 2007 werd door de voorzitters en de secretarissen van de collegehoofdbureaus gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart om zich bekend te maken aan de gebruikte informaticatoepassing - ontwikkeld door Stésud in opdracht van Binnenlandse Zaken - en voor de ondertekening van de processen-verbaal. Op maandag 13 april 2009 te 18 uur beschikte Binnenlandse Zaken over alle digitaal ondertekende processen-verbaal.

De aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de informaticaleverancier Stésud in elke collegehoofdbureau, werd door de bureaus ten zeerste op prijs gesteld en heeft zeker bijgedragen tot het goede verloop van de operaties.

Na de definitieve afsluiting op 16 april zullen de lijsten gepubliceerd worden op deze site.

Informatie over de ingediende lijsten kan verkregen worden bij:

  • het collegehoofdbureau te Mechelen: Marcel De Vocht
    T: 015/288149 of 015/299777
  • het collegehoofdbureau te Namen: Paul Mention
    T: 081/251759 of 0485/530356
  • het collegehoofdbureau te Eupen: Walter Lehnen
    T: 087/596561

Contactpersonen FOD Binnenlandse Zaken:

Luc Smet (N):
T: 02 518 22 71
E: luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

Stéphan De Mul
T : 02 518 22 11
E: stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Nouveautés