Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 16 april 2009

De kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 liggen vast

Vandaag 16 april, te 16 uur, hebben de collegehoofdbureaus te Mechelen, Namen en Eupen de kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen van 7 juni 2009 vastgelegd.

Er zijn 11 lijsten voor het Nederlandstalige college, 12 voor het Franstalige college en 7 voor het Duitstalige college.

De lijsten zijn gepubliceerd op http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=1150&L=1

Informatie over de ingediende lijsten kan verkregen worden bij:

  • het collegehoofdbureau te Mechelen: Marcel De Vocht
    T: 015/288149 of 015/299777
  • het collegehoofdbureau te Namen: Paul Mention
    T: 081/251759 of 0485/530356
  • het collegehoofdbureau te Eupen: Walter Lehnen
    T: 087/596561

Contactpersonen FOD Binnenlandse Zaken:

Luc Smet (N):
T: 02 518 22 71
E: luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

Stéphan De Mul
T : 02 518 22 11
E: stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Nouveautés