Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 27 april 2009

Kiesbureaus toegankelijker voor personen met een handicap

BRUSSEL, 27/04/09.- Minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt en staatssecretaris voor Personen met een handicap Julie Fernandez Fernandez hebben samen een rondzendbrief naar de gemeenten gestuurd om de toegankelijkheid van de kiesbureaus te verhogen.

De minister en staatssecretaris vragen dat kiesbureaus en stemhokjes nog meer zouden worden aangepast voor personen die getroffen zijn door een handicap. Het gaat onder andere om rolstoelgebruikers en slechtzienden waarvoor bijvoorbeeld brede stemhokjes en een vergrootglas worden gevraagd.

De rondzendbrief herhaalt de geldende reglementering en bevat een aantal aanbevelingen voor de regionale en Europese verkiezingen van 7 juni 2009. Veel gemeenten hebben al aanpassingen uitgevoerd en zijn voorbereid op het onthaal van personen met een handicap. Via de rondzendbrief willen de minister en staatssecretaris vooral herinneren aan de verschillende types handicap die elk eigen noden kennen en specifieke aanpassingen vragen.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk kiezers actief en autonoom kunnen deelnemen aan het democratisch proces van de verkiezingen.

De rondzendbrief bevat vooral concrete aanbevelingen zoals:

  • het voorzien van duidelijk aangeduide parkeerplaatsen voor gehandicapten vlakbij het kiesbureau;
  • de weg tussen de parking en het stembureau moet makkelijk af te leggen zijn in een rolstoel (geen trappen);
  • de deuren en gangen moeten breed genoeg zijn;
  • een stemhokje moet aangepast zijn (breed genoeg, tafelblad niet te hoog, touw of ketting waaraan potlood hangt moet lang genoeg zijn,…);
  • de stembussen mogen niet te hoog zijn.

Eenvoudige taal

De rondzendbrief en de aanbevelingen zijn uitgewerkt in overleg met het Toegankelijkheidsoverleg Vlaanderen (TOV) en met het Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles (CaWaB).

Ter gelegenheid van de verkiezingen in 2007 hebben de minister en staatssecretaris een eerste keer een rondzendbrief met aanbevelingen naar de gemeenten gestuurd. In de nieuwe rondzendbrief is de reeks aanbevelingen uitgebreid. Er wordt nu bijvoorbeeld op aangedrongen de richtlijnen voor de kiezers die in de stembureaus worden opgehangen, in eenvoudige taal te schrijven zodat iedereen ze makkelijk kan begrijpen. Zware ambtenarentaal is dus uit den boze.

Daarnaast wordt ook gevraagd een extra groot bulletin uit te hangen in het kiesbureau en een vergrootglas ter beschikking te stellen van slechtzienden. Nog ten voordele van slechtzienden heeft de Algemene directie Instellingen en Bevolking van Binnenlandse Zaken ervoor gezorgd dat de website www.verkiezingen.fgov.be het label "any surfer" heeft verkregen.

 

Nouveautés