Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 10 mei 2009

Indiening van de kandidatenlijsten voor de regionale verkiezingen van 7 juni 2009 verloopt vlot

De politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de regionale verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap op zaterdag 9 mei en zondag 10 mei ingediend bij de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus van de twintig kieskringen.

In de twintig kieskringen samen werden 277 lijsten ingediend (73 lijsten in Vlaanderen waarvan 10 lijsten voor de zes Brusselse leden voor het Vlaams Parlement, 165 lijsten in Wallonië, 33 lijsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12 NL + 21 FR) en 6 lijsten in het Duits taalgebied). Op maandag 11 mei, te 16 uur, sluiten de kieskringhoofdbureaus de ingediende lijsten voorlopig af. Op donderdag 14 mei, te16 uur gaan de kieskringhoofdbureaus over tot de definitieve afsluiting van de lijsten. Tot dan hebben de politiek partijen de mogelijkheid om de onregelmatigheden betreffende de lijsten en de kandidaten, die vastgesteld werden bij de voorlopige afsluiting, recht te zetten.

De definitief goedgekeurde lijsten zullen op 14 mei 2009, na 16 uur, gepubliceerd worden op de websites www.verkiezingen.fgov.be en http://verkiezingen2009.belgium.be

Contactpersonen FOD Binnenlandse Zaken:

Luc Smet (N):
T: 02 518 22 71
E: luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

Stéphan De Mul (F):
T : 02 518 22 11
E: stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Etienne Van Verdegem (N):
T: 02 518 22 12
E: etienne.vanverdegem@rrn.ibz.fgov.be

Régis Trannoy (F):
T : 02 518 20 58
E: regis.trannoy@rrn.ibz.fgov.be

Nouveautés