Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Uitnodiging vrijwilligers en secretarissen Verkiezingen - 21 juli

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

De verkiezingen zijn achter de rug. De organisatie hiervan is nagenoeg vlekkeloos verlopen dankzij de inzet van vele mensen waaronder uzelf. Als vrijwillige bijzitter of secretaris heeft u niet alleen blijk gegeven van goede burgerzin maar heeft u ons ook en vooral geholpen met de organisatie van het belangrijkste democratische gebeuren dat ons land kent: verkiezingen.

Om u te bedanken voor uw vrijwillige inzet nodig ik u van harte uit op de stand van Binnenlandse Zaken op het volksfeest georganiseerd in Brussel ter gelegenheid van onze nationale feestdag op 21 juli. Een attentiepakket met daarin onder andere een kaartlezer voor uw elektronische identiteitskaart ligt klaar voor u bij de medewerkers op de stand. Deze vindt u in de Regenschapstraat ter hoogte van het Poelaertplein in Brussel.

Daarnaast bied ik u ook graag enkele vrijkaarten aan om van op de tribune voor het koninklijk paleis, het défilé van de militaire en van de hulpdiensten te volgen. U kan deze vrijkaarten bestellen via de modaliteiten zoals hieronder vermeld.

Mevrouw, mijnheer, ik wens u alvast een aangename 21 juli toe en hoop er samen met u het glas te kunnen heffen op de burgerzin van duizenden vrijwilligers (rond 11u30, stand Binnenlandse Zaken).

Met de meeste achting,

 

Guido De Padt,

Minister van Binnenlandse Zaken

 

PRAKTISCH

Mogen wij u vragen op voorhand uw komst te bevestigen, en dit voor 3 juli 2009.

U kan antwoorden via mail: 21juli@rrn.fgov.be
Antwoorden kan ook per post op het volgende adres: Lisette Noynaert, Adjunct-protocolchef, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel.

Plaatsen op de tribune en attentiepakketten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Als u tribuneplaatsen wenst, gelieve dan ook het aantal kaarten op te geven dat u had gewenst (max 6).

Omdat het aantal plaatsen op de tribune beperkt is vragen we u vriendelijk alleen kaarten aan te vragen als u kan komen. En mocht u kaarten besteld hebben maar u kan niet komen, dan hebben we graag dat u ons een seintje geeft.

Update 1 juli 2009: de tribuneplaatsen voor het defilé zijn reeds allemaal de deur uit.

 

BEVESTIGINGS EMAIL VERKIEZINGEN

Ik zal aanwezig zijn op de stand van Binnenlandse Zaken op 21 juli 2009 om mijn welkomstpakket op te halen

Naam : ....................
Voornaam: ....................
Woonplaats: ....................

Ik was op verkiezingsdag

vrijwilliger: .... / (adjunct-)secretaris: ....

in de gemeente: ....................

Nouveautés