Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
De verkiezingen van 7 juni 2009 zijn geldig verklaard

Overeenkomstig de wet zijn het de verschillende Parlementen die de verkiezing van hun eigen leden geldig verklaren.
Dat betekent dat de leden die verkozen zijn op 7 juni 2009 nagaan of alle verkiezingsverrichtingen goed verlopen zijn met naleving van de kieswetgeving en of de resultaten van de opneming van de stembiljetten van de elektronische stemming correct zijn.

Voor de Belgische leden van het Europees Parlement, is het de Kamer van Volksvertegenwoordigers die de verkiezing van 7 juni 2009 geldig verklaart.

Deze geldigverklaring is gebeurd in het:

De resultaten zijn bijgevolg officieel verklaard en alle kiesverrichtingen betreffende de verkiezingen van 7 juni 2009 zijn dus afgesloten.

Nieuwigheid