FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

De voorwaarden van verkiesbaarheid

 (Art. 64 en 69 van de Grondwet)
Om tot volksvertegenwoordiger of tot senator te worden verkozen moet men :

 1. Belg zijn

De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

 1. Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten

Overeenkomstig artikel 227 KWB zijn niet verkiesbaar :

  1. zij die door veroordeling ontzet zijn van het recht om verkozen te worden
  2. zij die krachtens artikel 6 en 7 KWB van het kiesrecht zijn uitgesloten, of wiens stemrecht geschorst is.

Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

  1. de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikel 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek).
  2. zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
  3. personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.
 1. De volle leeftijd van 21 jaar bereikt hebben
 2. Zijn woonplaats hebben in België

Het bewijs van de woonplaats vloeit voort uit de inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.
Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet door de kandidaat voldaan zijn op de dag van de verkiezingen.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019