FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Ontvangst > Kandidaat > Federaal 2010 > FAQ > Voor de kandidaten

Voor de kandidaten

Lijstvorming

 1. Is het toegelaten na de inlevering van de kandidatuur nog een akte van bekendheid in te leveren, indien de voorzitter van het hoofdbureau dit nodig zou vinden?
 2. Mag het hoofdbureau beslissen of ingaan op de vraag lijstnummer 13 weg te laten?
 3. Met het oog op de komende verkiezingen, hadden wij graag geweten hoe alles in zijn werk gaat om een nieuwe partij te vormen. Hoeveel mensen zijn hiervoor nodig? Wat is de structurele vorm van een partij? Zijn er officiële documenten voor nodig, [...]
 4. Welke voornamen moeten op de voordrachtsakte worden opgegeven?
 5. Moet de adeltitel bij de naam staan?
 6. Mag de man zijn familienaam op het stembiljet laten volgen door deze van zijn vrouw en mag de familienaam van de vrouw gevolgd worden door deze van de man?
 7. Mag de burgemeester de akte van bekendheid ondertekenen, vermits in het Burgerlijk Wetboek is voorzien dat de vrederechter hiervoor bevoegd is?
 8. Ik ben bezig met het schrijven van een werkstuk over de emancipatie van de vrouw. Dit thema wil ik toepassen op de politiek en zou willen weten of erin België op de verkiezingslijsten een welbepaald aantal vrouwen moet staan. Zo ja, hoe gaat dat dan[...]
 9. Wanneer het hoofdbureau beslist 2 of meer onvolledige lijsten onder mekaar of onder andere onvolledige lijsten onder te brengen, mag het formaat van het stembiljet dan behouden blijven alsof alle lijsten naast elkaar stonden?
 10. Mag ik de niet-gebruikte nationale nummers (van bv. Vlaamse partijen) gebruiken, omdat die bij ons (in een Waalse gemeente) niet opkomen?
 11. Mag het hoofdbureau beslissen of ingaan op de vraag lijstnummer 13 weg te laten?
 12. Mag het letterwoord behalve uit letters ook bestaan uit het teken + of de cijfers 00?
 13. In één kieskring zullen 2 lijsten opkomen onder hetzelfde letterwoord. Is dat mogelijk?
 14. Een kandidaat trekt zich terug. Kan dat?
 15. Een kandidaat overlijdt de ochtend/avond van de verkiezingen. Wat gebeurt er met zijn naamstemmen?
 16. Zijn er beroepen waarvoor een politiek mandaat verboden is (bv. priester? rechter?)
 17. Ik ben gevraagd om op de lijst te staan van een politieke partij, maar werk op een stedelijke dienst. Is dit wettelijk mogelijk?
 18. Mag ik mij als beroepsmilitair in actieve dienst of politieagent kandidaat stellen voor de verkiezingen?

Verkiezingscampagne

 1. Wie is bevoegd om uitspraak te doen over vragen inzake verkiezingsuitgaven?
 2. Is het plaatsen van de kandidaten op een gemeentelijk stratenplan toegelaten als reclame voor de verkiezingen?
 3. Mogen de politieke partijen reclame maken in de kranten en tijdschriften tijdens de “sperperiode” die de verkiezingen voorafgaan?
 4. Bestaat er een uiterste datum waarop verkiezingsreclame mag rondgestuurd worden en zo ja, tot wanneer mag dat nog?
 5. Is het toegelaten in de pers de resultaten van opiniepeilingen omtrent de verkiezingen te publiceren?
 6. Tijdens de laatste verkiezingscampagne kreeg ik verscheidene SMS-berichtjes op mijn GSM waarvan ik mij afvraag of zij toegestaan zijn door de wet van 4 juli 1989 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en die een inbreuk zijn in mijn privé[...]
 7. Bij de volgende verkiezingen hadden wij graag exit-polls georganiseerd. Zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden i.v.m. het verzamelen van de gegevens en het bekendmaken ervan (vb: vanaf welk ogenblik kan dit?)
 8. Bestaan er formulieren waarop de kandidaten de tijdens hun verkiezingscampagne gedane onkosten kunnen indienen?
 9. Zijn de uitgaven voor publicaties e.d. die verzorgd worden na de verkiezingen (in het genre “bedankt kiezer)... mee te tellen in de uitgaven die in rekening worden gebracht als verkiezingsuitgaven, of niet? Speelt het hierbij een rol of deze uitgave[...]
 10. Mag een kandidaat de hele dag ostentatief aan de ingang van het kieslokaal staan “blinken”?

Zetelverdeling

 1. Hoe wordt de zetelverdeling voor het Parlement berekend?
 2. Hoe worden de lijsstemmen op de individuele kandidaten overgedragen? Welke stemmen en hoeveel zitten er in "de pot" en hoe worden die weer verdeeld?
 3. Is het waar dat de lijststem geen rol meer zou spelen en dat de verkiesbaarheid enkel nog bepaald wordt door de voorkeurstemmen?

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019