Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Introductie

BS van 16 maart 2007 

Formulieren voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007

--------Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kiesbureaus ;

Ter kennisgeving :

Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs ;

Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen.
Mevrouwen,

Mijne Heren,
Bij de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers, beveel ik U aan de formulieren, in bijlage, te gebruiken.   Alle specifieke formulieren voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers beginnen met de letter A en voor de verkiezing van de Senaat met de letter B.


Formulieren die gelden voor de beide verkiezingen hebben de samengestelde letters : AB.

 

Elke reeks van formulieren wordt voorafgegaan door de overzichtstabel, die de nummers en de titels van de formulieren aangeeft.


De eerste groep formulieren met overzichtstabellen zijn bestemd voor de verkiezingen op traditionele wijze, terwijl de tweede groep van formulieren met overzichtstabellen dienen voor de verkiezingen op geautomatiseerde wijze.


In het laatste geval wordt aangewezen welke formulieren zijn aangepast voor de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren met het suffix « bis ») en welke formulieren niet van toepassing zijn bij de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren voorafgegaan door een asterisk en geplaatst tussen de haakjes).   Hierbij kan er worden opgemerkt dat naast een aantal kieskantons met geautomatiseerde stemming in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest, alle kieskantons in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Duitstalige kiesgebied geautomatiseerd zijn.
Brussel, 8 maart 2007


Namens de Minister van Binnenlandse Zaken :

De Directeur-generaal,

Luc VANNESTENouveautés