Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren A

Formulieren A

Gezippeerde bestanden pdf
(.zip van 969Kb)

Gezippeerde bestanden word
(.zip van 651Kb)

Automatisch extraheerbare
bestanden pdf
(.exe van 999Kb)

Automatisch extraheerbare
bestanden word
(.exe van 681Kb)

FORMULIEREN (pdf) VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

10 JUNI 2007

A/1(pdf) : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

A/2 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

A/3 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

A/4 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 3 aftredende Kamerleden.

A/5 (pdf) : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten.

A/6 (pdf) : Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

A/7 (pdf) : Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

A/8 (pdf) : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau.

A/9 (pdf) : Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

A/10 (pdf) : Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

A/11 (pdf) : Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

A/12 (pdf) : Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

A/13 (pdf) : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

A/14 (pdf) : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toe te kennen aan een lijst voor de Senaat.

A/15 (pdf) : Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding ("apparentering") met ontvangstbewijs (kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant).

A/16 (pdf) : Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding ("apparentering") met ontvangstbewijs (kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant).

A/17 (pdf) : Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau te Brussel.

A/18 (pdf) : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring.

A/19 (pdf) : Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen door het kieskringhoofdbureau (met bijlage).

A/20 (pdf) : Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen en eerste zetelverdeling in de DEEL A kieskringen Leuven, Waals-Brabant en Brussel-Halle-Vilvoorde door de kieskringhoofdbureaus (met bijlage).

           Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen, de aanvullende verdeling van DEEL B de zetels en de aanwijzing van de gekozenen in de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant door het provinciaal Centraal Bureau te Brussel (met bijlage).

A/21 (pdf) : Kennisgeving door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen.

A/22 (pdf)  : Kennisgeving door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau te Brussel van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen van de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant. 

Nouveautés