Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren AB

Formulieren AB

Gezippeerde bestanden pdf
(.zip de 938Ko)

Automatisch extraheerbare
bestanden word
(.exe de 667Ko)

Automatisch extraheerbare
bestanden pdf
(.exe van 968Ko)

Automatisch extraheerbare
bestanden word
(.exe van 696Ko)

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN (pdf) VOOR DE
VERKIEZING VAN DE KAMER EN DE SENAAT

10 JUNI 2007

AB/1 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau.

AB/2 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

AB/3 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

AB/4 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

AB/5 (pdf) : Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de respectieve stemopnemingsbureaus A en B moeten worden onderzocht.

AB/6 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus.

AB/7 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus betreffende de aanwijzing van de stemopnemingsbureaus A en B.

AB/8 (pdf) : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

AB/9 (pdf) : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

AB/10 (pdf) : Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

AB/11 (pdf)Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton (met bijlage).

AB/12 (pdf)Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus A en B.

AB/13 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus betreffende hun aanwijzing.

AB/14 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van de stembureaus betreffende hun aanwijzing.

AB/15 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn stembureau.

AB/16 (pdf)Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst van de kiesbureaus van het kieskanton.

AB/17 (pdf) : Aanwijzing van de getuigen.

AB/18 (pdf) : Oproeping van de getuigen voor de bureaus.

AB/19 (pdf) : Volmacht om te stemmen (met bijlage).

AB/20 (pdf) : Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (met bijlage).

AB/21 (pdf) : Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

AB/22 (pdf) : Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

AB/23 (pdf) : Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

AB/24 (pdf)Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 14/02/2007

Nouveautés