FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren AB

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN DE SENAAT : 13 JUNI 2010

Word versie

PDF versie

Beschrijving

AB/1

AB/1

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau.

AB/2

AB/2

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

AB/3

AB/3

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

AB/4

AB/4

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.

AB/5

AB/5

Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de respectieve stemopnemingsbureaus A en B moeten worden onderzocht.

AB/6

AB/6

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus.

AB/7

AB/7

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus betreffende de aanwijzing van de stemopnemingsbureaus A en B.

AB/8

AB/8

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

AB/9

AB/9

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

AB/10

AB/10

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

AB/11

AB/11

Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton (met bijlage).

AB/12

AB/12

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus A en B.

AB/13

AB/13

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus betreffende hun aanwijzing.

AB/14

AB/14

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van de stembureaus betreffende hun aanwijzing.

AB/15

AB/15

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn stembureau.

AB/16

AB/16

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst van de kiesbureaus van het kieskanton.

AB/17

AB/17

Aanwijzing van de getuigen.

AB/18

AB/18

Oproeping van de getuigen voor de bureaus.

AB/19

AB/19

Volmacht om te stemmen (met bijlage).

AB/20

AB/20

Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (met bijlage).

AB/21

AB/21

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

AB/22

AB/22

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

AB/23

AB/23

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

AB/24

AB/24

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019