FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren AB bis

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER EN DE SENAAT
ELEKTRONISCH STEMMEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

AB/1bis

AB/1bis

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau tot aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/2bis

AB/2bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

* AB/3

* AB/3

[Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A (en B) betreffende hun aanwijzing].

* AB/4

* AB/4

[Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A (en B) betreffende hun aanwijzing].

* AB/5

* AB/5

[Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de respectieve stemopnemingsbureaus A (en B) moeten worden onderzocht].

* AB/6

* AB/6

[Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A (en B) betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus].

AB/7bis

AB/7bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage – ontvangstbewijs aan voorzitter van een stembureau voor afgifte elektronische stembus en niet-gebruikte magneetkaarten aan gemeentebestuur).

AB/8bis

AB/8bis

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stemdiskettes en andere documenten.

* AB/9

* AB/9

[Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten].

* AB/10

* AB/10

[Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage)].

* AB/11

* AB/11

[Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton (met bijlage)].

AB/12bis

AB/12bis

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/13bis

AB/13bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

AB/14bis

AB/14bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau met elektronische stemming aan de bijzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

AB/15bis

AB/15bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau met elektronische stemming aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn stembureau.

AB/16bis

AB/16bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

AB/17bis

AB/17bis

Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/18bis

AB/18bis

Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/19

AB/19

Volmacht om te stemmen.

AB/20bis

AB/20bis

Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

AB/21

AB/21

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

AB/22

AB/22

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

AB/23

AB/23

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

AB/24

AB/24

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

AB/25bis

AB/25bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

AB/25B-bis

AB/25B-bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau in de kieskring BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

(1) De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische of geautomatiseerde stemming; de formulieren met een "bis" zijn aangepast voor het elektronisch stemmen. De andere formulieren blijven van toepassing.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019