FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Indiening van de kandidatenlijsten

Persbericht FOD Binnenlandse Zaken: 

Indiening van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 13 juni 2010 verloopt vlot. 

De politieke partijen hebben hun kandidatenlijsten voor de federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2010 ingediend bij de voorzitters van de kieskring- (de Kamerlijsten) en de collegehoofdbureaus (de Senaatslijsten).  

Er werden bij de kieskringhoofdbureaus 135 lijsten ingediend voor de Kamer, zijnde 2810 kandidaten, en bij de collegehoofdbureaus 21 lijsten voor de Senaat, zijnde 635 kandidaten.  

Niet minder dan 106 kandidatenlijsten werden digitaal ingediend, met een aanzienlijke vermindering van de werklast voor de kieskring- en collegehoofdbureaus tot gevolg.  

Op 15 mei 2010 worden de lijsten voorlopig afgesloten (16.00 uur). De definitieve afsluiting van de lijsten vindt vervolgens plaats op 18 mei 2010 (16.00 uur). Tot dan hebben de politieke partijen de mogelijkheid om de onregelmatigheden betreffende de lijsten en de kandidaten, die vastgesteld werden bij de voorlopige afsluiting, recht te zetten. 

Na de definitieve afsluiting op 18 mei zullen de lijsten gepubliceerd worden op de website: www.verkiezingen.fgov.be 

Contactpersonen FOD Binnenlandse Zaken:

Peter Grouwels (N):                                                  Stéphan De Mul (F):                         

T: 02 518 23 48                                                         T : 02 518 22 11

E: peter.grouwels@rrn.fgov.be                              E: stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019