Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
De democratische bestuursopbouw in België

1.  Schéma :

EUROPA

Europees Parlement

14 vertegenwoordigers uit het Nederlandstalige college

9 vertegenwoordigers uit het Franstalige college

1 vertegenwoordiger uit het Duitstalige college

_____________________________________________

24 verkozenen voor België op een totaal van 732 leden

   vanaf 13 juni 2004 in de uitgebreide Europese Unie

   met 25 lidstaten

N.B. Tot 13 juni 2004 heeft België 25 vertegenwoordigers in het Europese Parlement (14 Nederlandstaligen, 10 Franstaligen en 1 Duitstalige).

FEDERALE STAAT

De Kamer van Volksvertegenwoordigers omvat 150 rechtstreeks verkozen leden

De Senaat omvat 71 leden

De 71 leden van de Senaat worden onderverdeeld in : 

40 rechtstreeks verkozen leden

(25 NL en 15 FR)

 

21 aangewezen leden

(10 NL; 10 FR en 1 Du)

 

10 gecoöpteerde leden

(6 NL en 4 FR)

De aangewezen leden komen respectievelijk van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

De Nederlandstalige gecoöpteerde leden van de Senaat worden aangewezen door de Nederlandstalige senatoren die aangewezen of rechtstreeks verkozen zijn.

De Franstalige gecoöpteerde leden van de Senaat worden aangewezen door de Franstalige senatoren die aangewezen of rechtstreeks verkozen zijn.

Daarenboven zijn er drie senatoren van rechtswege, namelijk de kinderen van de Koning: Prins Filip, Prinses Astrid en Prins Laurent.

RÉGIONAAL

samenstelling van de regionale en communautaire parlementen

(1)   Tot de verkiezingen van juni 2004 bestaat de Brusselse Hoofdstedelijke Raad uit 75 leden.

(2)   Vanaf de verkiezingen in juni 2004 worden de 6 Nederlandstalige Brusselse leden van de Vlaamse Raad rechtstreeks verkozen door de kiezers, die eerst hebben gestemd op een lijst van de Nederlandse taalgroep voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

(3)   De Franse Gemeenschapsraad wordt niet rechtstreeks verkozen, maar wordt samengesteld uit de 75 verkozen leden van de Waalse Gewestraad en uit 19 verkozen leden van de Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

10 PROVINCIES
met verkozen provincieraden

589 GEMEENTEN
met verkozen gemeenteraden

2België bestaat uit 4 Taalgebieden :

het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen)
bevolking : ongeveer 5.970.000 inwoners

het Franse taalgebied (Wallonië zonder de 9 duitstalige gemeenten)
bevolking : ongeveer 3.280.000 inwoners

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (19 Brusselse gemeenten)
bevolking : ongeveer 980.000 inwoners

het Duitse taalgebied (9 Duitstalige gemeenten)
bevolking : ongeveer 70.000 inwoners

bevolking in België: ongeveer 10.300.000 inwoners
en ongeveer 7.500.000 kiezers.

3.  België telt 3 Gemeenschappen :

- de Vlaamse Gemeenschap : dit is het Vlaamse gewest, maar ook de Nederlandstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

- de Franse Gemeenschap : dit is het Waalse gewest, zonder het Duitse taalgebied, maar met de Franstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

- de Duitstalige Gemeenschap : dit is het Duitse taalgebied (de 9 Duitstalige gemeenten of de kieskantons Eupen en Sankt Vith).

N.B. Een “gemeenschap” is persoonsgebonden : Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig.

4België telt 3 Gewesten :

- het Vlaamse Gewest (het Nederlandse taalgebied) omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

- het Waalse Gewest (het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied) omvat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant

- het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) omvat de 19 Brusselse gemeenten.

N.B. Een “gewest” is grondgebonden : Vlaams, Waals of Brussels.

5Provincies en Gemeenten :

België bestaat uit 10 provincies en 589 gemeenten, waarvan 308 gemeenten in Vlaanderen, 262 gemeenten in Wallonië (inbegrepen de 9 Duitstalige) en 19 gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

In de 10 provincies zijn er 738 provincieraadsleden te verkiezen :

- provincie Antwerpen – 84 leden

- provincie Limburg – 75 leden

- provincie Oost-Vlaanderen – 84 leden

- provincie Vlaams-Brabant – 84 leden

- provincie West-Vlaanderen – 84 leden

- provincie Henegouwen – 84 leden

- provincie Luik – 84 leden

- provincie Luxemburg – 47 leden

- provincie Namen – 56 leden

- provincie Waals-Brabant – 56 leden

·        In de 589 gemeenten zijn er meer dan 13.000 gemeenteraadsleden te verkiezen.

N.B. De 19 gemeenten van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest vormen geen provincie, maar het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

 

 

 

 

Nouveautés