Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Voorstelling van de schermen van de kandidaten bij de elektronische stemming

GEAUTOMATISEERDE STEMMING

VOORSTELLING VAN DE SCHERMEN

 I.            Algemene procedure

1.                                   De stemprocedure wordt op gedetailleerde wijze beschreven in de artikelen 7 tot 8bis van de wet van 11 april 1994 houdende de bepalingen voor de organisatie van de geautomatiseerde stemming (zie hoofdstuk A – Enkele Aspecten Verkiezingen – deel Elektronisch Stemmen en hoofdstuk B – Wetten op deze website).

Ter herinnering wordt opgemerkt dat er in de ééntalige kieskringen en kantons, nadat op het scherm is afgebeeld om welke verkiezing het gaat, een overzichtsscherm met de aanwezige lijsten (nummer en letterwoord) verschijnt, en dat gevolgd wordt door een overzichtsscherm van alle kandidaten van diezelfde lijst die door de kiezer wordt gekozen.

 2.                -   In de kieskantons van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de randgemeenten Kraainem en Wezembeek-Oppem en de taalgrensgemeente Voeren evenals in de kieskantons van Eupen en Sankt-Vith, moet de kiezer eerst de taal kiezen waarin hij bij het uitbrengen van zijn stem wenst begeleid te worden.   Vanaf dat ogenblik is de procedure dezelfde als die beschreven in punt 1 hierboven.

-   Voor de verkiezing van het Europese Parlement dient de kiezer in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bijkomend een voorafgaandelijke keuze te maken tussen de lijsten van het Nederlandse en van het Franse kiescollege en dit onmiddellijk nadat op het scherm is aangegeven om welke verkiezing het gaat.  Na deze keuze verschijnen de lijsten van het gekozen kiescollege met hun volgnummer en letterwoord of logo.

 -       Voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dient de kiezer in het Brusselse Gewest een voorafgaandelijke keuze te maken tussen de lijsten van de Franse taalgroep en die van de Nederlandse taalgroep en dit onmiddellijk nadat op het scherm is aangegeven om welke verkiezing het gaat.   Na deze keuze verschijnen de lijsten van de gekozen taalgroep met hun volgnummer en letterwoord of logo.

nkel de kiezers die gekozen hebben voor de lijsten van de Nederlandse taalgroep bij de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad kunnen eveneens stemmen op de lijsten voor de verkiezing van de Brusselse leden van de Vlaamse Raad.

 2.      Voorstelling van de schermen van de lijsten

3.                       Het scherm van de lijsten herneemt per kolom en per rij de lijsten in numerieke volgorde volgens de nummers die aan deze lijsten werden toegekend.

Voorbeeld :

1 ABC

4 EFG

7 IJK

2 BCD

5 FGH

BLANCO STEM

3 BGF

6 GHI

 

N.B.

(1)     (1)     Het vakje, dat voor een blanco stem is afgebeeld, bevindt zich steeds op de laatste plaats.

(2)    

Ter herinnering dient te worden vermeld dat de volgorde van de verkiezingen bij ministerieel besluit van 10 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 1999) is vastgelegd.

Bij deze verkiezingen is de volgorde als volgt :

a)        Vlaanderen :

Europees Parlement – Vlaamse Raad

b)       Brussels Gewest :

Europees Parlement - Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Brusselse leden Vlaamse Raad

c)        Wallonië :

Europees Parlement – Waalse Gewestraad

d)       Duitstalig kiesgebied :

Europees Parlement – Waalse Gewestraad – Raad Duitstalige Gemeenschap

3.      Voorstelling van de schermen van de kandidaten

4.                                Er zijn twee erkende systemen bij de geautomatiseerde stemming : het DIGIVOTE-systeem en het JITES-systeem.

Het DIGIVOTE-systeem wordt gebruikt in de geautomatiseerde kieskantons van Vlaanderen (behalve het kieskanton Hasselt), in de geautomatiseerde kieskantons van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (behalve het kieskanton Sint-Joost-ten-Node), in het kieskanton Frasnes-lez-Anvaing (provincie Henegouwen) en in de kieskantons van het Duitstalig kiesgebied (kieskantons Eupen en Sankt Vith).

Het JITES-systeem wordt gebruikt in de gemeenten van de geautomatiseerde kieskantons van Wallonië (behalve de kieskantons Eupen, Sankt Vith en Frasnes-lez-Anvaing), in het kieskanton Sint-Joost-ten-Node en in het kieskanton Hasselt.

  a)      Regels voor het bepalen van het aantal kandidaten per kolom en het aantal kolommen.

1°      Verkiezingen met kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers (alle verkiezingen, behalve Raad Duitstalige Gemeenschap)

5.               Als leidraad (parameter) voor de vormgeving van de schermen wordt de maximum te presenteren kandidaten en opvolgers (grootste lijst) gebruikt binnen een bepaalde kieskring.

Onvolledige lijsten binnen dezelfde kieskring worden eveneens op dezelfde wijze voorgesteld.

6.                Indien er minder dan 14 opvolgers zijn, wordt resolutie 1 (3 kolommen van maximaal 14 vakjes) gebruikt. In het andere geval wordt resolutie 2 gebruikt (3 kolommen van 22 vakjes).

Opmerking :

Enkel voor de verkiezing van de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt een resolutie 3 gebruikt (4 kolommen met 23 vakjes).

Resolutie 3 betekent in concreto :

·                 1 tot en met 23 kandidaten in de meest linkse kolom;

·                 1 tot en met 46 kandidaten, gelijkmatige verdeling over de twee linkse kolommen;

·                 1 tot en met 69 kandidaten, gelijkmatige verdeling over de drie linkse kolommen;

·                 wanneer het aantal kandidaten meer dan 69 bedraagt, wordt het saldo bovenaan de meeste rechtse kolom geplaatst (dus boven de opvolges met hun hoofding).

N.B. : De Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad is in formaat van resolutie 3, maar uiteraard in twee kolommen.

7.                        Na het bepalen van de resolutie (1 of 2) worden de opvolgers altijd in de meest rechtse kolom geplaatst onder een vakje met de voorafgaandelijke vermelding :

"OPVOLGERS".

De kandidaten worden in de uiterst linkse kolom geplaatst. Indien deze kolom vol is (m.a.w. er zijn meer dan 14 kandidaten in resolutie 1 of meer dan 22 in resolutie 2), worden de kandidaten gelijkmatig gesplitst over de uiterst linkse en middelste kolom. Bij een oneven aantal kandidaten zal er dan één kandidaat meer geplaatst worden in de linkse kolom.

In het geval van twee kolommen, is de breedte van elke kolom (kolom kandidaat-titularissen en kolom kandidaat-opvolgers) steeds gelijk aan een derde van de schermbreedte.

In het geval van drie kolommen, is de breedte van elke kolom steeds gelijk aan een derde van het beeldscherm.

2°      Verkiezingen met enkel kandidaat-titularissen  (Raad van de Duitstalige Gemeenschap)

8.                Resolutie 1 met twee kolommen

Bij volledige lijst : 13 kandidaten links en 12 kandidaten rechts.

Bij onvolledige lijsten ; hier wordt eerst overgegaan tot het opvullen van de meest linkse kolom.   Indien deze kolom volledig opgevuld is, m.a.w. indien er meer dan 14 kandidaten zijn, worden de kandidaten gelijkmatig gesplitst over de linkse en de rechtse kolom (bij oneven getal, is er één kandidaat meer in de linkerkolom).

b)      Presentatie van de kolommen op het scherm

9.             1°     Presentatie in twee kolommen (Europees Parlement, Waalse Gewestraad, Nederlandse taalgroep-Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Brusselse leden van de Vlaamse Raad en kieskringen Limburg, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant) :

·        1 kolom kandidaten

·        1 kolom opvolgers

hoe elektronisch stemmen?

2°      Presentatie in drie kolommen : (kieskringen Antwerpen en Oost-Vlaanderen)

·         2 kolommen  kandidaten

·         1 kolom opvolgers

hoe elektronisch stemmen?

3°      Presentatie in vier kolommen : (Franse taalgroep – Brusselse Hoofdstedelijke Raad):

·         3 kolommen  kandidaten

·         1 kolom resterende kandidaten + opvolgers

hoe elektronisch stemmen?

c)      Toepassing op de kiescolleges en kieskringen

10.           1°   Europees Parlement

EUROPEES PARLEMENT

Aantal leden

Aantal opvol-gers

 

KOLOM 1

KOLOM 2

KOLOM 3

KOLOM OPVOLGERS

1)    Frans kiescollege

9

6

 

9

-

-

6

2)   Nederlands kiescollege

14

8

 

14

-

-

8

3)   Duitstalig kiescollege

1

6

 

1

-

-

6

- Het aantal kandidaat-opvolgers bedraagt maximaal de helft van het aantal te kiezen kandidaten plus 1 (cijfers na de komma worden verhoogd naar de volgende eenheid). Er moeten minstens 6 opvolgers zijn .

- Dit betekent telkens een presentatie in twee kolommen, één kolom uiterst links met kandidaten en één kolom uiterst rechts met de opvolgers bij de verkiezing van het Europese Parlement.

2° Raden

VLAAMSE RAAD

(124 leden)

Provinciale kieskringen

Aantal leden

Aantal opvol-gers

 

KO-

LOM

1

KO-

LOM

2

KO-

LOM

3

KO-LOM

OP-VOL-

GERS

1. Antwerpen

33

16

 

17

16

-

16

2. Limburg

16

16

 

16

-

-

16

3. Oost-Vlaanderen

27

16

 

14

13

-

16

4. West-Vlaanderen

22

16

 

22

-

-

16

5. Vlaams-Brabant

20

16

 

20

-

-

16

+ Rechtstreekse verkiezing van leden voor de Vlaamse Raad in het Brussels Gewest

6

6

 

6

-

-

6

WAALSE GEWESTRAAD

(75 leden)

Aantal leden

Aantal opvol-gers

 

 

 

 

 

1. Nivelles

8

8

 

 

 

 

 

2.       Mons

6

6

 

6

-

-

6

1.       Soignies

4

4

 

 

 

 

 

2.       Tournai-Ath-Mouscron

7

7

 

7

-

-

7

3.       Charleroi

9

9

 

 

 

 

 

4.       Thuin

3

4

 

 

 

 

 

5.    Arlon-Bastogne-Marche-en-Famenne

3

4

 

3

-

-

4

6.       Neufchâteau-Virton

2

4

 

 

 

 

 

7.       Liège

13

13

 

13

-

-

13

8.       Huy-Waremme

4

4

 

4

-

-

4

9.       Verviers (1)

6

6

 

6

-

-

6

10.   Namur

6

6

 

 

 

 

 

11.   Dinant-Philippeville

4

4

 

 

 

 

 

BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE RAAD

(89 leden)

Aantal leden

Aantal opvol-gers

 

 

 

 

 

1. Franse taalgroep

72

16

 

23

23

23

3 kand +

16 opv.

2.       Nederlandse taalgroep

17

16

 

17

-

-

16

RAAD VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Aantal leden

Aantal opvol-gers

 

 

 

 

 

(kantons Eupen en Sankt-Vith)

25

0

 

13

12 (2)

-

-

(1) voor wat betreft de Oostkantons = kantons Eupen en Sankt-Vith.

(2) het betreft hier kandidaten en geen opvolgers ! Er zijn geen opvolgers in de Raad van de Duitstalige gemeenschap

 

= geen geautomatiseerd stemmen voorzien in de kieskringen Nivelles, Soignies, Charleroi, Thuin, Neufchâteau-Virton, Namur en Dinant-Philippeville.

EEN DEMO OP DE SCHERMEN VOOR DEZE
VERKIEZINGEN KUNT U UITVOEREN DOOR TE
KLIKKEN OP VOLGENDE WEBSITE :

http://verkiezingen2004.belgium.be

(vanaf april 2004)

Nouveautés