FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Vastlegging van de datum van de verkiezingen: principes.

Principes

Europees Parlement

In overeenstemming met de Europese Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, wordt de datum van de verkiezingen vastgelegd door een beslissing van de Europese Raad, na raadpleging van het Europese Parlement.

Op datum van 14 juni 2013 heeft de Europese Raad de datum van de volgende verkiezing van het Europese Parlement vastgelegd van donderdag 22 mei 2014 tot zondag 25 mei 2014. De verkiezing van het Europese Parlement zal dus plaatsvinden op zondag 25 mei 2014.

Gewest- en Gemeenschapsparlementen

In overeenstemming met artikel 117, tweede lid van de Grondwet, vinden de verkiezingen van deze parlementen plaats op dezelfde dag als de verkiezing van het Europese Parlement.

Kamer van Volksvertegenwoordigers

De volgende Parlementsverkiezingen (Kamer) zijn wettelijk vastgelegd bij normale datum op zondag 20 juli 2014. De laatste federale Parlementsverkiezingen werden immers gehouden op 13 juni 2010.

Overeenkomstig met een overgangsbepaling van artikel 65 van de Grondwet zal de verkiezing van de Kamer in 2014 op dezelfde dag als de verkiezing van het Europese Parlement plaatsvinden.

Alle verkiezingen zullen dus plaatsvinden op 25 mei 2014.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019