Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Raden per kieskring

VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE GEMEESCHAPS- EN GEWESTRADEN
VAN 13 JUNI 2004

______________

DE DEFINITIEVE AFSLUITING VAN DE KANDIDATENLIJSTEN
IS GESCHEID
OP DONDERDAG 20 MEI 2004 OM 16 UUR.

Nouveautés