FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Wetten

  • Algemeen Kieswetboek (officieuze coördinatie tot 15.02.2014) (pdf) + bijlagen algemeen kieswetboek (tabellen Kamer (pdf)).

  • Wet van 23 maart 1989 (pdf) inzake de verkiezing van het Europees Parlement (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 16 juli 1993 (pdf) inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement met uittreksel uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 12 januari 1989 (pdf) tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen met een uittreksel van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 6 juli 1990 (pdf) inzake de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 7 februari 2014 (pdf) inzake de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

  • Wet van 11 april 1994 (pdf) inzake de geautomatiseerde stemming (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 4 juli 1989 (pdf) inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 19 mei 1994 (pdf) inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven bij de verkiezing van het Europees Parlement (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

  • Wet van 19 mei 1994 (pdf) inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven bij de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen (officieuze coördinatie tot 15.02.2014).

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019