FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren C

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT

Word versie

PDF versie

Beschrijving

C/1

C/1

Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een burger van de Europese Unie, die in België verblijft.

C/2

C/2

Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag aanvaard is.

C/3

C/3

Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

C/4

C/4

Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie.

C/5

C/5

Betekening aan een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

C/6

C/6

Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau voor de ontvangst van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

C/7

C/7

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

C/8

C/8

Brief van de voorzitter van het provinciehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

C/9

C/9

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

C/10

C/10

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5000 kiezers (met bijlage).

C/11

C/11

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5 Belgische parlementsleden.

C/12

C/12

Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten.

C/13

C/13

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling.

C/14

C/14

Processen-verbaal van de voorlopige en definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

C/15

C/15

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

C/16

C/16

Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

C/17

C/17

Kennisgeving door het collegehoofdbureau C van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

C/18

C/18

Proces-verbaal van de loting van de getuigen en de plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande kandidaten in de stem- en stemopnemingsbureaus.

C/19

C/19

Proces-verbaal van de loting van de stembureaus die door elk stemopnemingsbureau C worden onderzocht.

C/20

C/20

Kennisgeving van de te onderzoeken stembureaus aan de voorzitter van een stemopnemingsbureau C.

C/21

C/21

Kennisgeving aan de voorzitter van een stembureau naar welk stemopnemingsbureau C de stembiljetten dienen gebracht te worden.

C/22

C/22

Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.

C/22-B

C/22-B

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau Brussels-Hoofdstad van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau Vlaams-Brabant.

C/23

C/23

Staat der bladen stempapier.

C/24

C/24

Ontvangstbewijs voor stembiljetten aan de voorzitter stembureau.

C/25

C/25

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

C/25-D

C/25-D

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage) – e-counting systeem - stemopnemingsbureau C.

C/26

C/26

Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau C van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton (met bijlage).

C/26-Mx

C/26-Mx

Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau C (met bijlage) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt.

C/26B-Mx

C/26B-Mx

Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt (Kanton Sint-Genesius-Rode).

C/27

C/27

Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus C - uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

C/28

C/28

Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen in het collegehoofdbureau (met bijlage).

C/29

C/29

Kennisgeving van de uitslag aan de gekozenen door het collegehoofdbureau.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019