FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Besluiten

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten terzake met verwijzing naar verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

 • Ministerieel besluit van 14 mei 2014 (pdf) tot erkenning van de door de N.V. STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal. - Ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot erkenning van de door de N.V. STESUD onder de benaming « DEPASS – E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling.

 • Bericht van 12 mei 2014 (pdf) – Samenstelling van het College van Deskundigen.

 • Ministerieel besluit van 30 april 2014 (pdf) tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 25 mei 2014.

 • Bericht van 30 april 2014 (pdf) voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen.

 • Ministerieel besluit van 24 april 2014 (pdf) tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden.

 • Ministerieel besluit van 24 april 2014 (pdf) tot vaststelling van de overeenstemming van de geautomatiseerde stemsystemen voorgesteld door de firma N.V. STESUD onder de benamingen « JITES I », « JITES II », « DIGIVOTE I » en « DIGIVOTE II », met de algemene erkenningsvoorwaarden.

 • Ministerieel besluit van 24 april 2014 (pdf) tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 25 mei 2014.

 • Koninklijk besluit van 10 april 2014 (pdf) tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

 • Koninklijk besluit van 10 april 2014 (pdf) tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement.

 • Tabel met de volgnummers van de aanvullende loting, verricht door de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van het Europese Parlement (pdf)

 • Ministerieel besluit van 14 maart 2014 houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo’s voor de verkiezingen van 25 mei 2014.

 • Tabel met beschermde letterwoorden of logo’s (pdf) en hun volgnummer door de verschillende in een parlementaire assemblee vertegenwoordigde politieke formaties

 • Koninklijk besluit van 14 maart 2014 (pdf) houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot vaststelling van de kleur van de stembiljetten voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1994 tot vaststelling van de afmetingen van de stembiljetten, alsmede de kleur van de stembiljetten voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk.

 • Koninklijk besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk.

 • Ministerieel besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een geautomatiseerd stemsysteem of een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen.

 • Ministerieel besluit van 21 maart 2014 (pdf) houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014.

 • Ministerieel besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 • Ministerieel besluit van 21 maart 2014 (pdf) tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 • Ministerieel besluit van 21 maart 2014 (pdf) houdende aanwijzing van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 17, §1 en §2, en 21, §2, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en in de artikelen 18 en 22, §2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019