FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Ontvangst > Media  > Verkiezingen 2014 > Woordenlijst > G - H

G - H

 

G

 • Geldige stem

  In het Belgische kiesstelsel, is een geldige stem één van de volgende stemtypes:

  • stem uitgebracht in het vak bovenaan de lijst (lijststem)
  • stem uitgebracht in het vak tegenover de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen vermeld op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • stem uitgebracht in het vak tegenover de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen en in het vak tegenover de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers vermeld op de gekozen lijst (naamstemmen)
  • stem uitgebracht in het vak tegenover de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers vermeld op de gekozen lijst (naamstemmen)

  Wanneer de kiezer één of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar wanneer hij tegelijkertijd een stem bovenaan dezelfde lijst heeft uitgebracht, dan wordt zijn lijststem als zijnde van gener waarde beschouwd.

  (Terug naar de top)

 • Gemeenschap

  In de federale staat België is een gemeenschap een deelgebied, met een parlement en een regering, die met name de culturele aangelegenheden, het onderwijs en de persoonsgebonden aangelegenheden beheert voor een deel van de bevolking. Er bestaan drie gemeenschappen in België: de Franse gemeenschap (Frans taalgebied + de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die omwille van hun activiteiten of hun organisatie moeten worden beschouwd als uitsluitend toebehorend aan deze gemeenschap), de Vlaamse gemeenschap (Nederlands taalgebied + de instellingen gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die omwille van hun activiteiten of hun organisatie moeten worden beschouwd als uitsluitend toebehorend aan deze gemeenschap) en de Duitstalige gemeenschap (Duits taalgebied).

  (Terug naar de top)

 • Gemeenten

  Het bevoegdheidsniveau dat het dichtst bij de burger staat, is de gemeente.
  Bij het ontstaan van de Belgische Staat, in 1831, waren er 2.739 gemeenten. Sinds de samenvoeging van de gemeenten in 1975, werd hun aantal herleid tot 589.
  Elk gewest oefent de voogdij uit over de gemeenten op haar grondgebied. De op de gemeenten uitgeoefende controle door de andere autoriteiten, met name de gemeenschappen en de federale Staat, is beperkt tot domeinen die onder de federale en gemeenschapsbevoegdheden ressorteren.
  Er zijn 589 gemeenten in België. De 308 Vlaamse steden en gemeenten zijn verdeeld in vijf provincies: Antwerpen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. De 262 Waalse steden en gemeenten zijn verdeeld in vijf provincies: Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat 19 gemeenten.
  De gemeenteverkiezingen worden, krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 die gevolgd is op het « Lambermontakkoord », georganiseerd door de gewesten.

  (Terug naar de top)

 • Getuige

  Persoon aangewezen door de kandidaten van een lijst om de regelmatigheid vast te stellen van de kiesverrichtingen in een kiesbureau van de kieskring waarvoor zij kiezer is (hoofd-, stem- of stemopnemingsbureau).

  (Terug naar de top)

 • Gevolmachtigde

  Kiezer die stemt voor een andere kiezer dankzij het systeem van volmachten.

  (Terug naar de top)

 • Gewest

  In de federale Staat België is een gewest een deelgebied met een parlement en een regering, die de aangelegenheden beheert die haar werden toegekend door bijzondere wetten. Er bestaan drie gewesten in België: het Vlaamse Gewest (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams‑Brabant en Limburg), het Waalse Gewest (Henegouwen, Waals-Brabant, Namen, Luik en Luxemburg) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad).

  (Terug naar de top)

 

H

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019