FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Europees Parlement - Samenstelling

1. Inleiding :

Het Europees Parlement is tot juni 2014 samengesteld uit 766 leden waaronder :

Na de verkiezingen van 25 mei 2014, zal het Europees Parlement de volgende zetelverdeling hebben (751 leden) :

Lidstaten

Zetels (huidige verdeling)

Zetels (nieuwe verdeling)

Duitsland

99

96

Frankrijk

74

74

Verenigd Koninkrijk

73

73

Italië

73

73

Spanje

54

54

Polen

51

51

Roemenië

33

32

Nederland

26

26

Griekenland

22

21

België

22

21

Portugal

22

21

Tsjechië

22

21

Hongarije

22

21

Zweden

20

19

Oostenrijk

19

19

Bulgarije

18

17

Denemarken

13

13

Slowakije

13

13

Finland

13

13

Ierland

12

11

Kroatië

12

11

Litouwen

12

11

Slovenië

8

8

Letland

9

8

Estland

6

6

Cyprus

6

6

Luxemburg

6

6

Malta

6

6

TOTAAL

766

751

Er zijn in het Europees Parlement geen nationale partijen, maar wel politieke fracties, waarin parlementsleden van de vijftien landen, die tot dezelfde politieke richting behoren, zich hebben verenigd. Een aantal van de nationale partijen die vertegenwoordigers hebben in het Europees Parlement hebben zicht op Europees niveau verenigd in Europese partijen : de EVP-Europese Volkspartij (van christen-democratische strekking), de PES (partij van de Europese sociaal-democraten), de ELD (Europese Liberale en Democratische Partij).

Het Parlement houdt zittingen van één week in Straatsburg en bijkomende zittingen van 2 dagen in Brussel. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen van de parlementaire commissies en de meeste vergaderingen van de politieke fracties hebben plaats in Brussel.

Het Europees Parlement is één van 4 belangrijkste instellingen van de Europese Unie naast de Raad van Ministers, de Europese Commissie en het Hof van Justitie.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar door de Europese burgers verkozen.

Het Europees Parlement heeft een aantal bevoegdheden die vergelijkbaar zijn met de bevoegdheden van het Belgische federale parlement :

Het Parlement :

 • heeft een algemene adviserende bevoegdheid ;

 • moet instemming verlenen inzake de uitbreiding van de Unie door toetreding van nieuwe lidstaten en het sluiten van belangrijke internationale verdragen ;

 • heeft de macht de Commissie te ontslaan door een motie van afkeuring ;

 • oefent controle uit op de Commissie en op de Raad, waaraan het schriftelijke en mondelinge vragen stelt ;

 • beschikt over belangrijke begrotingsbevoegdheden.

Maar de belangrijkste bevoegdheid van een parlement, het maken van algemene normen of wetten, komt maar gedeeltelijk toe aan het Europees Parlement. De Europese normen worden in hoofdzaak door de Raad van Ministers gemaakt.  Toch heeft het Parlement wel medebeslissingsrecht of wetgevende bevoegdheid inzake de realisatie van de interne markt in de Europese Unie ; en het aantal gevallen waarin die “medebeslissingsprocedure” moet worden gevolgd, wordt alsmaar talrijker.

Samenvattend, zijn er binnen de Europese Unie de volgende instellingen :

 1. Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar door de Europese burgers verkozen, heeft bevoegdheden die gelijkaardig zijn aan die van het Belgische federale parlement, maar staat slechts gedeeltelijk in voor het maken van de Europese normen of wetten (verordeningen en richtlijnen).

 2. De Raad van Ministers bestaat uit de bevoegde ministers van de verschillende lidstaten en maakt de meeste Europese normen, zij het dat voor een aantal gelegenheden het parlement meebeslist.

 3. De Europese Commissie bestaat uit 28 leden die in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten worden benoemd. De Commissie heeft initiatiefrecht in het besluitvormingsproces, voert de beslissingen van de Raad van Ministers uit en houdt toezicht op de naleving van de verdragen van de Europese Unie door de lidstaten.

 4. Het Hof van Justitie is bevoegd om Europese normen te vernietigen, een lidstaat te veroordelen en om prejudiciële vragen over het Europees recht te beantwoorden.

2. De Belgische vertegenwoordiging.

 • Er zijn tot mei 2014, 22 Belgische vertegenwoordigers in het Europese Parlement.

 • Voor de verkiezing van het Europees Parlement zijn er 3 kiescolleges en 4 kieskringen :

  De 3 kiescolleges voor het Europees Parlement (> 25 mei 2014)

Kiescollege

Kieskringen

Hoofdbureau van het College

Aantal te kiezen leden

Nederlandstalig

 • Vlaamse kieskring (Vlaams-Gewest)
 • Kieskring Brussel-Hoofdstad (Nederlandstalige lijsten)

Mechelen

12 (7 opvolgers)

Franstalig

 • Waals kieskring (Waals Gewest min 9 Duitstalige gemeenten)
 • Kieskring Brussel-Hoofdstad (Franstalige lijsten)

Namen

8 (6 opvolgers)

Duitstalig

 • Duitstalige kieskring (9 Duitstalige gemeenten - kantons Eupen en Sankt-Vith)

Eupen

1 (6 opvolgers)

TOTAAL

 

 

21 leden

 • Er zijn aparte opvolgers : de helft van het aantal effectieve kandidaten + 1. Er moeten minstens 6 opvolgers zijn.

 • De wijziging van de kiescolleges en kieskringen kan bij gewone wet in het federale Parlement. Het aantal te verkiezen leden per kiescollege wordt vastgelegd bij koninklijk besluit.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019