FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren Fbis

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
ELEKTRONISCH STEMMEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

F/1bis

F/1bis

Bericht van de voorzitter van het gewestbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

F/2bis

F/2bis

Brief van de voorzitter van het gewestbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

F/3bis

F/3bis

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brussels Hoofdstedelijk ParlementNederlandse taalgroep (met bijlage).

F/4bis

F/4bis

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brussels Hoofdstedelijk ParlementNederlandse taalgroep.

F/5bis

F/5bis

Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

F/6bis

F/6bis

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brusselse leden van het Vlaams ParlementNederlandse taalgroep (met bijlage).

F/7bis

F/7bis

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, behorende tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brusselse leden van het Vlaams ParlementNederlandse taalgroep.

F/8bis

F/8bis

Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

F/9bis

F/9bis

Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

F/10bis

F/10bis

Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

F/11bis

F/11bis

Wederkerige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.

F/12bis

F/12bis

Tabel van de groepen met verbonden lijsten, opgemaakt door het gewestbureau.

F/13bis

F/13bis

Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

F/14bis

F/14bis

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het gewestbureau.

F/15bis

F/15bis

Ontvangstbewijs van het gewestbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

F/16bis

F/16bis

Kennisgeving van een bezwaar per aangetekende brief aan een kandidaat door het gewestbureau.

F/17bis

F/17bis

Proces-verbaal van het gewestbureau inzake de algemene optelling van de stemmen (met bijlage).

F/18bis

F/18bis

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

F/19bis

F/19bis

Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

(1) In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd. Alle formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019