FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren ACD

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT

Word versie

PDF versie

Beschrijving

ACD/1

ACD/1

Brief van de voorzitter van het collegehoofbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende de aanwijzing van de leden van de stemopnemingsbureaus A, B en C en de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus.

ACD/2

ACD/2

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus en de stemopnemingsbureaus C.

ACD/3

ACD/3

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.

ACD/4

ACD/4

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A, B en C betreffende hun aanwijzing.

ACD/5

ACD/5

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus betreffende hun aanwijzing.

ACD/6

ACD/6

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de bijzitters van een stembureau betreffende hun aanwijzing.

ACD/7

ACD/7

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de voorzitter van een stembureau betreffende de samenstelling van het stembureau.

ACD/8

ACD/8

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus in het kieskanton.

ACD/9

ACD/9

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau C betreffende de lijst van voorzitters van de stembureaus en de stemopnemingsbureaus A, B en C in het kieskanton aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en aan de voorzitters van het kieskring-hoofdbureau A en B, alsmede aan de voorzitters van het kantonhoofdbureau A en B.

ACD/10

ACD/10

Aanwijzing van de getuigen.

ACD/11

ACD/11

Oproeping van de getuigen voor de bureaus.

ACD/12

ACD/12

Volmacht om te stemmen (met bijlage).

ACD/12 EU

ACD/12 EU

Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers.

ACD/13

ACD/13

Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (met bijlage).

ACD/14

ACD/14

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

ACD/15

ACD/15

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

ACD/16

ACD/16

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

ACD/17

ACD/17

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

ACD/18-Mx

ACD/18-Mx

Gemengd kanton waar de stemming tegelijkertijd traditioneel en elektronisch is - Ontvangstbewijs van doorsturen van de elektronische uitslagen aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A of B door de voorzitter van kantonhoofdbureau C.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019