FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Formulieren ACFbis

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN DE KAMER, VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN VAN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT
ELEKTRONISCHE VERKIEZINGEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

ACF/1bis

ACF/1bis

Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een kieskanton met elektronische stemming.

ACF/2bis

ACF/2bis

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming.

ACF/3bis

ACF/3bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de gemeenschappelijke stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

ACF/4bis

ACF/4bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van een stembureau met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

ACF/5bis

ACF/5bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming betreffende de samenstelling van het stembureau.

ACF/6bis

ACF/6bis

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming in het kieskanton (met bijlage).

ACF/7bis

ACF/7bis

Aanwijzing van de getuigen in de stembureaus met elektronische stemming.

ACF/8bis

ACF/8bis

Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met elektronische stemming.

ACF/9bis

ACF/9bis

Volmacht om te stemmen (met bijlage).

ACF/9bis EU

ACF/9bis EU

Volmacht om te stemmen (met bijlage) – Europese kiezers.

ACF/10bis

ACF/10bis

Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

ACF/10B-bis

ACF/10B-bis

Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk betreffende de afgifte van de gegevensdragers en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

ACF/11bis

ACF/11bis

Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met geautomatiseerde stemming (met bijlage).

ACF/11B-bis

ACF/11B-bis

Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming met papieren bewijsstuk (met bijlage).

ACF/12bis

ACF/12bis

Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

ACF/13bis

ACF/13bis

Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

ACF/14bis

ACF/14bis

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde stemdiskette en andere documenten.

ACF/14B-bis

ACF/14B-bis

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde gegevensdragers en andere documenten.

ACF/15bis

ACF/15bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen (met bijlage).

ACF/15B-bis

ACF/15B-bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes en de gegevensdragers van de stembureaus met geautomatiseerde en elektronische stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen (met bijlage) – Kanton Sint-Joost-ten-Noode.

ACF/15C-bis

ACF/15C-bis

Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de gegevensdragers van de stembureaus met elektronische stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen (met bijlage) – Kanton Sint-Gillis.

ACF/16bis

ACF/16bis

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

ACF/17bis

ACF/17bis

Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

(1) In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd. De formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019