Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Optische lezing in de kieskantons Chimay en Zonnebeke

Inleiding.

·        De wet van 18 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1998 – 2° editie) tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem van optische lezing beoogt een wettelijk en tijdelijk kader (1 januari 1999 tot 31 december 2000) te geven aan een experiment van optische lezing van de stembiljetten in de kieskantons CHIMAY (gemeenten Chimay en Momignies) en ZONNEBEKE (kieskanton en gemeente vallen samen) voor alle verkiezingen in de jaren 1999 en 2000.

·        In 1999 en in 2000 is een experiment uitgevoerd met een systeem van geautomatiseerde opneming van de stembiljetten door optische lezing.

Met dit systeem is de stemprocedure dezelfde als bij de traditionele stemming, maar zijn de opnemingsverrichtingen geautomatiseerd, waardoor de samenstelling van de opnemingsbureaus wordt beperkt en de opneming versneld kan worden.

Tijdens de verkiezing van 13 juni 1999, werd dit experiment uitgevoerd in de kantons Chimay (10.592 kiezers) en Zonnebeke ( 8.820 kiezers).   Het is uitgelopen op een mislukking en men heeft een manuele opneming moeten organiseren in één van de twee kantons.

De verkiezingen van 8 oktober 2000 zijn echter zonder problemen verlopen.   Er dient opgemerkt te worden dat er in het bijzonder aandacht besteed werd aan de opleiding van de leden van de stemopnemingsbureaus en aan de regeling van de apparatuur.

Bijgevolg wordt de wettelijke voortzetting van het experiment van de geautomatiseerde opneming van de stembiljetten door optische lezing georganiseerd tot 31 december 2003 in de kieskantons Chimay en Zonnebeke. (wet van 11 maart 2003– Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003 – 3e editie en koninklijk besluit van 26 maart 2003 – Belgisch Staatsblad van 4 april 2003).

)

·        Het systeem van optische lezing van de stembiljetten is gericht op de automatisering van de telverrichtingen.  De stemming zelf blijft, in tegenstelling met de geautomatiseerde stemming, manueel met potlood en een papieren stembiljet.  De voorstelling van het stembiljet is wel aangepast aan de vereisten voor optische lezing.

Het is een alternatief voor de kleinere kieskantons die niet wensen te automatiseren, doch de telverrichtingen efficiënter en sneller willen doen verlopen.

De wet regelt de voorwaarden waaraan een systeem voor optische lezing moet beantwoorden, de procedure en kosten voor de aanschaf van het prototype door de Staat, de aanpassing van het stembiljet, de uitbreiding van het kantonhoofdbureau waar de telverrichtingen geschieden, alsmede de aanmaak en de beveiliging van de programmatuur door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.  Bij koninklijk besluit zijn de technische normen vastgesteld waaraan dit systeem moet voldoen.

Nouveautés