Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren Bis

Gezippeerde bestanden (.zip de 238Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 275Ko)

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE SENAAT.
ELEKTRONISCH STEMMEN

18 MEI 2003

B/15 bis (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het model van stembiljet aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus met kieskantons met geautomatiseerde stemming.

GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE
VERKIEZING VAN DE KAMER EN DE SENAAT.
ELEKTRONISCH STEMMEN

18 MEI 2003

AB/1bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau tot aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/2bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

AB/7bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documenten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

AB/8bis (pdf) : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stemdiskettes en andere documenten.

AB/12bis (pdf) : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/13bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

AB/14bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de bijzitters van dat bureau betreffende hun aanwijzing.

AB/15bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau betreffende de samenstelling van het stembureau.

AB/16bis (pdf) : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

AB/17bis (pdf) : Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/18bis (pdf) : Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

AB/20bis (pdf) : Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

AB/25bis (pdf) : Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

AB/25B-bis (pdf) : Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau in de kieskring BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

Nouveautés