Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Introductie

 

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT
EN DE RADEN VAN 13 JUNI 2004
(Belgisch Staatsblad van 15 april 2004)

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Kiesbureaus ;
Ter kennisgeving :
Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs ;
Aan de Dames en Heren Burgemeesters en Schepenen.

            Mevrouwen,
            Mijne Heren,

            Bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en de Raden beveel ik U aan de formulieren, als bijlagen, te gebruiken.

            Alle specifieke formulieren voor de verkiezing van het Europese Parlement beginnen met de letter C, van de Vlaamse Raad met de letter D, van de Waalse Gewestraad met de letter E, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad met de letter F en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met de letter G.

            Formulieren die gelden voor  verschillende verkiezingen hebben samengestelde letters (bijvoorbeeld CD/1).

            Elke reeks van formulieren wordt voorafgegaan door een overzichtstabel, die de nummers en de titels van de formulieren aangeeft.
De eerste groep formulieren met overzichtstabellen zijn bestemd voor de verkiezingen op de traditionele wijze, terwijl de tweede groep van formulieren met overzichtstabellen dienen voor de verkiezingen op geautomatiseerde wijze.

            In het laatste geval wordt aangewezen welke formulieren zijn aangepast voor de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren met het suffix “bis”) en welke formulieren niet van toepassing zijn bij de stemming op geautomatiseerde wijze (formulieren voorafgegaan door een asterisk en geplaatst tussen haakjes).

            Hierbij kan er worden opgemerkt dat naast een aantal kieskantons met geautomatiseerde stemming in het Vlaamse Gewest en in het Waalse Gewest, alle kieskantons in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in het Duitstalig kiesgebied geautomatiseerd zijn (formulieren Fbis, CFbis, Gbis en CEGbis).

Brussel, 31 maart 2004.

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken:

De Directeur-generaal,

L. VANNESTE

 

© SPF Intérieur - Direction des élections : 15/01/2005

Nouveautés