Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren Fbis

Gezippeerde bestanden (.zip de 269Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 299Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD
EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN DE VLAAMSE RAAD
ELEKTRONISCH STEMMEN (1)
____________________________________________________________________

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

F/1bis     : Bericht van de voorzitter van het gewestbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van
                 voordracht en bewilliging.

F/2bis     : Brief van de voorzitter van het gewestbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

F/3bis     : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest –Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Nederlandse taalgroep (met bijlage).

F/4bis     : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad,
                 behorend tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brusselse Hoofdstedelijke Raad – Nederlandse taalgroep.

F/5bis     : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

F/6bis     : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van het Brusselse Gewest – Brusselse leden van de Vlaamse Raad – Nederlandse taalgroep (met bijlage).

F/7bis     : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 1 aftredend lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, behorende tot dezelfde taalgroep als de kandidaten – Brusselse leden van de Vlaamse Raad – Nederlandse taalgroep.

F/8bis     : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Brusselse leden van de Vlaamse Raad.

F/9bis     : Afzonderlijke verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

F/10bis    : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

F/11bis    : Wederkerige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.

F/12bis    : Tabel van de groepen met verbonden lijsten, opgemaakt door het gewestbureau.

F/13bis    : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

F/14bis    : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het gewestbureau.

F/15bis    : Ontvangstbewijs van het gewestbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

F/16bis    : Kennisgeving van een bezwaar per aangetekende brief  aan een kandidaat door het gewestbureau.

F/17bis    : Proces-verbaal van het gewestbureau inzake de algemene optelling van de stemmen (met bijlage).

F/18bis    : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

F/19bis    : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het gewestbureau – Brusselse leden van de Vlaamse Raad.

___________________

_____

(1)       In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd.  Alle
            formulieren bis zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Nouveautés