Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren CDbis

Formulieren CDbis

Gezippeerde bestanden (.zip de 205Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 234Ko)


GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN
VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE VLAAMSE RAAD.
ELEKTRONISCH STEMMEN (1)
_____________________________________

       CD/1bis                 :          Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau tot aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

       CD/2bis                 :          Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

*     CD/3                     :          [Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.]

*     CD/4                     :          [Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van de stemopnemingsbureaus A en B betreffende hun aanwijzing.]

       CD/5bis                 :          Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

       CD/6bis                 :          Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de bijzitters van dat bureau betreffende hun aanwijzing.

       CD/7bis                 :          Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau betreffende de samenstelling van het stembureau.

       CD/8bis                 :          Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de provinciegouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

       CD/9bis                 :          Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van het collegehoofdbureau en aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau betreffende de lijst van voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming van het kieskanton.

       CD/10bis               :          Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

       CD/11bis               :          Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

       CD/12                   :          Volmacht om te stemmen (met bijlage).

       CD/13bis               :          Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

       CD/14                   :          Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

       CD/15                   :          Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

       CD/16                   :          Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

CD/17                   :          Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

       CD/18bis               :          Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

       CD/18B-bis           : Proces verbaal door het kantonhoofdbureau in de kieskring BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kiekanton – stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

________________

__________

(1)       De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische of geautomatiseerde
            stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Nouveautés