Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 3 (ontvangstbewijs)

Bijlage 3

ONTVANGSTBEWIJS (1)

Hierbij bevestigt ondergetekende dat de heer/mevrouw (2)

Naam en voornaam : ……………………………………………………………..………………….

Adres : …………………………………………………………………………………

zijn of haar aangifte van de verkiezingsuitgaven en van opsplitsing van de verkiezingsuitgaven volgens hun herkomst heeft ingediend op ……………………………………………

Namens de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of van het kiescollege,

Naam en voornaam : ……………………………………….

Rang : ……………………………………….

Datum : ……………………………………….

Handtekening : ……………………………………….

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE.


***********************************************************************

(1) U dient zelf de gegevens in het kader in te vullen.

 

(2) Schrappen wat niet past.

ฉ FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveaut้s