Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Inhoudstafel

TEKST TE VERMELDEN

OP DE KEERZIJDE VAN

DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE

KIEZERS IN DE STEMBUREAUS

MET TRADITIONELE STEMMING

BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN

VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

EN DE SENAAT

OP ZONDAG 18 MEI 2003 :

 

 

·       ONDERRICHTINGEN AAN DE KIEZER

(Model I)

 

·       TEKST VAN ARTIKEL 94TER, § 1, EERSTE LID EN § 2, TWEEDE LID, ARTIKEL 130, EERSTE LID, 3° en ARTIKEL 147BIS, §§ 1 TOT 4 VAN HET

KIESWETBOEK.

Nouveautés