Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Belgen in buiteland

(copy 1)

BESTAND BELGEN IN BUITENLAND

Blocklengte: 5000

Recordlengte:        500

ASCII karakters

Pos.   001         -         004             code diplomatieke post
Pos.   005         -         007             landencode
Pos.            008                                code stemwijze
Pos.   009         -         010             code kieskring
Pos.   011         -         015             nis code kiesgemeente
Pos.   016         -         017             geboorte-eeuw
Pos.   018         -         028             nationaal nummer
Pos.   029         -         078             naam, voornaam
Pos.   079         -         080             code adeltitel
Pos.            081                                code adres
Pos.   082         -         151             grafiek IT022
Pos.   152         -         154             landencode IT022
Pos.   155         -         224             grafiek IT023
Pos.   225         -         227             landencode IT023
Pos.            228                                code BS                                           2           gehuwd
                                                                                                                                         3           weduwnaar – weduwe
                                                                                                              0           andere gevallen
Pos.   229         -         275             naam partner
Pos.   276         -         286             nationaal nummer volmachtdrager
Pos.   287         -         336             naam, voornaam volmachtdrager
Pos.   337         -         352             adres volmachtdrager(enkel ingevuld indien stemwijze = 2)
                                                                                              337         -         340             postcode
                                                                                              341         -         344             straatcode
                                                                                              345         -         348             huisnummer
                                                                                              349         -         352             index
Pos.   353         -         363             nationaal nummer volmachtgever (enkel voor kiezer
                                                                                          stemwijze 3 die eveneens volmachtdrager is)
Pos.   364         -         373             datum van de verkiezing (dd/mm/eejj)
Pos.   374         -         380             nummer stembureau in buitenland (7 pos.)
Pos.   381         -         460             adres stembureau in buitenland (80 pos.)
Pos.   461         -         468             kiezersnummer voor kiezers die stemmen in een
                                                                 diplomatieke post (8 pos.)
Pos.   469         -         483             nationaal nummer (jj.mm.dd.sss-cc)
Pos.   484         -         500             blanco

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés