Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Identificatieformulier

Stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven

FEDERALE WETGEVENDE VERKIEZINGEN VAN 18 MEI 2003

IDENTIFICATIEFORMULIER

            Ondergetekende ……………………………………………………. (naam en voornaam), van Belgische nationaliteit, die in het buitenland verblijft, verklaart persoonlijk te hebben gestemd voor de verkiezing van de Belgische federale Wetgevende Kamers van ………………………………… .

-         Naam en voornamen : …………………………………………………….………………

-         Geboortedatum : …………………………..……………………………………………...

-         Adres : ………………..…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………...........

         Datum : ……………………………………..……………………………………………...

-         Handtekening : …………………………………………………………………………….

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautιs