Homepage

Vereenvoudigde uitleg over het stemproces voor elektronisch stemmen en voor stemmen met potlood en papier
NEW
De FOD Binnenlandse Zaken voorziet een aantal opleidingspakketten voor de verschillende deelnemers aan het verkiezingsproces
NEW
Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem
NEW
De kandidatenlijsten voor 26 mei 2019 zijn beschikbaar
NEW
De verklaringen van samenhang zijn beschikbaar op de website van de Senaat
NEW
Deze pagina is enkel beschikbaar in het Frans . Voor het Vlaams Parlement is lijstenverbinding niet mogelijk.
NEW
De verklaring van lijstenverbinding voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement moet bezorgd worden aan de voorzitter van het gewestbureau op donderdag 11 april 2019, tussen 14 en 16 uur. Het adres is
NEW
Student in examenperiode - Attest dat de onmogelijkheid aantoont om te stemmen wegens studieredenen
NEW
Bericht van 22 maart 2019 – Samenstelling van het College van Deskundigen .
NEW
Algemene nota van 27 maart 2019 betreffende de verkiezingen van 26 mei 2019
NEW

Voorgaande resultaten

Contact

Vragen? Contacteer ons

FAQ

Raadpleeg hier onze Veelgestelde vragen

Documents

Alle documenten

Documenten
Bestand Documentstype Doelgroep Verkiezingstype
Inleiding + Vóór de stemopneming (mp4)
Tijdens de stemopneming (mp4)
Na de stemopneming (mp4)
Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Inleiding + Vóór de stemming (mp4)
Tijdens de stemming (mp4)
Na de stemming (mp4)
Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Module MA1B van het platform Martine (mp4) Model Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Een kandidatenlijst indienen in Martine – Gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 (mp4) Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verklaring van de politieke partij (docx)
Verklaring van de politieke partij (pdf)
Aangifteformulier (docx)
Aangifteformulier (pdf)
Ontvangstbewijs (docx)
Ontvangstbewijs (pdf)
Overzicht (docx)
Overzicht (pdf)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verklaring in akte van bewilliging (docx)
Verklaring in akte van bewilliging (pdf)
Aangifteformulier (docx)
Aangifteformulier (pdf)
Ontvangstbewijs (docx)
Ontvangstbewijs (pdf)
Overzicht (docx)
Overzicht (pdf)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Nota betreffende de bestelling van de kiezerslijsten door de gemeenten (pdf)
Bestelbon van de kiezerslijst en bijlagen (pdf)
Formulier Medewerkers Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief (pdf)
Verzoek om de kiezerslijst – modelbrief (docx)
Model Kandidaat Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen
Omzendbrief van 19 november 2018 (pdf)
Formulier C/1 (doc)
Formulier C/1 (pdf)
Formulier C/2 (doc)
Formulier C/2 (pdf)
Formulier C/3 (doc)
Formulier C/3 (pdf)
Nota aan de gemeenten (pdf)
Formulier Wetgeving Europees parlement
In deze gemeenten wordt elektronisch gestemd (xls)
In deze gemeenten wordt op papier gestemd (xls)
Model Kiezer Europees parlement, Kamer van volksvertegenwoordigers, Gewest- en gemeenschapsparlementen