Algemene informatie over de verkiezingsuitgaven

Belangrijke mededeling :

Net zoals het geval was bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 de logo’s van de verschillende politieke partijen niet gebruikt worden maar dus enkel hun acroniem (letterwoord). Dit geldt zowel voor de schermen van de stemcomputers als voor de papieren stembiljetten. De info op de site (webpagina’s, PDF-documenten, …) wat betreft logo’s is dus niet van toepassing.

Vademecum van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (pdf)

Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (pdf)

Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen voor verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019 (pdf)