Een kandidatenlijst online indienen

De kieswet laat toe om op elektronische wijze de kandidatenlijsten in te dienen, alsook om handtekening (zowel van kandidaten als van kiezers) via elektronische weg te verzamelen.

De FOD Binnenlandse Zaken stelt hiervoor een online hulpmiddel (MARTINE) ter beschikking, waarmee al deze handelingen op elektronische wijze kunnen worden verricht. Indien u uw voordracht elektronisch wil doorsturen, is het verplicht dit hulpmiddel gebruiken.

MARTINE is beschikbaar vanaf het moment dat er een nieuwe verkiezing wordt aangekondigd, of enkele maanden voorafgaand aan een geplande verkiezing.