Elektronische middelen voor de voordracht van kandidaten

Belangrijke mededeling :

Net zoals het geval was bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 zullen tijdens de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 de logo’s van de verschillende politieke partijen niet gebruikt worden maar dus enkel hun acroniem (letterwoord). Dit geldt zowel voor de schermen van de stemcomputers als voor de papieren stembiljetten. De info op de site (webpagina’s, PDF-documenten, …) wat betreft logo’s is dus niet van toepassing.

De kieswet laat toe om op elektronische wijze de kandidatenlijsten in te dienen, alsook om handtekening (zowel van kandidaten als van kiezers) via elektronische weg te verzamelen.

De FOD Binnenlandse Zaken stelt hiervoor een online hulpmiddel (MARTINE) ter beschikking, waarmee al deze handelingen op elektronische wijze kunnen worden verricht.

Indien u uw voordracht elektronisch wil doorsturen, is het verplicht dit hulpmiddel gebruiken.

BELANGRIJK! Ook indien u de online toepassing MARTINE hebt gebruikt voor het opmaken van uw voordrachtsakte, moet de finale akte die gegenereerd wordt in MARTINE (dit document bevat een identificatienummer) afgeprint worden op papier en officieel ingediend worden op vrijdag 29 maart 2019 of zaterdag 30 maart 2019 in de college-/kieskringhoofdbureaus.

Indien u vragen hebt over MARTINE, kan u terecht op de helpdesk via het nummer 081 554 500 of via e-mail naar verkiezingen@martineproject.be.

Handleiding - MARTINE
Bijlage 1
Bijlage 2
Technische specificaties Martine
Handleiding elektronische handtekening

Deze video begeleidt u doorheen de module MA1L van het platform Martine waarmee u een kandidatenlijst digitaal kan indienen